Voortgezette vorming

De professionele vormingen en de Master na Master opleidingen van de Koninklijke Militaire School willen aan officieren en bepaalde burgerleden van Defensie de professionele en functionele competenties aanreiken die vereist zijn op verschillende niveaus in hun carrière, teneinde commando- en staffuncties uit te oefenen binnen een eenheid, een staf of een nationaal of internationaal organisme.