Speciale Divisie

Master in de nautische wetenschappen
Industrieel ingenieur
Medische studies

De meeste jongeren die hogere studies bij Defensie volgen studeren aan de KMS in de polytechnische faculteit (POL) of in de faculteit sociale en militaire wetenschappen (SSMW). Maar er zijn ook nogal wat studenten die hoger onderwijs volgen buiten de campus aan de Renaissancelaan. Ook voor deze militaire leerlingen en kandidaten officier in burgermidden is de opleiding gebaseerd op vier pijlers: een academische opleiding naast de militaire, sportieve en karateriële vorming.

De Speciale Divisie (SDiv) staat in voor het permanente administratieve beheer, de begeleiding en vorming van de studenten die extra muros studeren. Defensie kan namelijk om economische en kwaliteitsredenen niet zelf alle opleidingen verstrekken die de verschillende componenten nodig hebben.

Bepaalde kandidaat-officeren volgen een academisch curriculum aan een universiteit of hogeschool in burgermidden. Het betreft jongeren die medische studies (arts, tandarts, dierenarts, apotheker) of studies industrieel ingenieur volgen, of ingeschreven zijn aan de Hogere Zeevaarschool in Antwerpen, allen leidend tot een masterdiploma.

Studenten van de Speciale Divisie volgen het academische programma van de hogeschool of universiteit waar ze ingeschreven zijn. Om de academische diversiteit en pluraliteit te behouden willen we een zekere verdeling van de leerlingen over de verschillende instellingen van universitair onderwijs, gespreid over het volledige grondgebied  en beide gemeenschappen. Uitwisselingen in het kader van Erasmus (Mundus) zijn eveneens tot de mogelijk. De deliberatiecommissie in de KMS volgt in principe het advies van de burgeronderwijsinstelling, conform aan de Europese onderwijsrichtlijnen van Bologna. De deliberatiecommissie kan soeverein oordelen en een andere beslissing nemen, rekening houdend met de behaalde militaire, fysieke en karakteriële evaluaties.

In tegenstelling tot studenten in burgermidden kunnen de kandidaat-officieren van de Speciale Divisie rekenen op de steun van de KMS zoals onder andere een goede omkadering en studiebegeleiding, administratieve opvolging, medische verzorging, terugbetaling van inschrijvingsgelden en onderwijskosten. Leerlingen die in Brussel studeren kunnen uiteraard ook logeren in de KMS. De leerlingen van de Speciale Divisie moeten natuurlijk ook slagen in de jaarlijkse sportproeven. Zelfdiscipline is uiteraard onontbeerlijk: hun dagelijkse programma (studies, sport, dagelijks leven) moeten ze hoofdzakelijk zelf kunnen plannen, zelfstandigheid is zeer belangrijk. Het vervolmaken van de kennis van de tweede landstaal is ook voor deze leerlingen noodzakelijk. Slagen in het taalexamen is essentieel om als kandidaat-officier de studies met succes te beïndigen. De militaire en professionele vorming vinden voornamelijk plaats gedurende de maand juli en enkele bijkomende vormingsweekends. Verder worden tijdens het academiejaar regelmatig allerlei andere activiteiten aangeboden in de schoot van de Speciale Divisie, waardoor de leerlingen continu worden bijgestaan met raad en daad.

 

Master in de nautische wetenschappen

Officier worden bij de Belgische Marine kan op twee manieren: via de KMS (faculteit SSMW of POL) of via de Hogere Zeevaartschool (HZS) in Antwerpen. De opleiding tot officier aan de HZS duurt vier jaar en leidt tot een diploma van Master in de Nautische Wetenschappen. Het academisch curriculum bestaat zowel uit typische maritieme en nautische vakken, zoals onder andere scheepstechnieken, kaartpassen, oceanografie, meteoroltie, mariteme geneeskunde, maar ook sociale wetenschappen, management, econome, recht, talen en brandveiligheid, als stages aan boord.

De opleiding aan de Hogere Zeevaartschool is in de eerste plaats gericht op het varen met koopvaardijschepen.Voor kandidaat-officieren van de Belgische Marine wordt de opleiding aangevuld met militaire vorminsperiodes op land en aan boord van marineschepen.

Net als de KMS is de Hogere Zeevaartschool een tweetalige onderwijsinstelling.

Meer informatie op de website van de Hogere Zeevaartschool.

 

Industrieel ingenieur bij Defensie

Ingenieur worden bij Defensie kan op twee manieren: via de KMS (polytechnische faculteit POL) of via een opleiding tot industrieel ingenieur (II) aan een burgeronderwijsinstelling. Beide opleidingen tot master duren vijf jaar.

Kandidaten ingenieurs (POL en II) zijn geboeid door wetenschap en techniek, maar het verschil tussen beide opleidingen vormt wellicht de meer concrete toepassing: de opleiding tot industrieel ingenieur is meer praktijkgericht, om zeer specifieke vragen vanuit de industrie te kunnen oplossen. Ook bij Defensie zijn ingenieurs onontbeerlijk.

De opleiding tot industreel ingenieur kan gevolgd worden in een hogeschool, voorgesteld in functie van de te volgen studierichting (electromechanica, elekronica, bouwkunde, textiel, chemie, informatica...) en in functie van de component waartoe de leerling behoort.

Meer informatie over deze opleidingen tot industrieel ingenieur kan je vinden op de websites van de verschillende hogescholen waar momenteel leerlingen studeren.

Diepenbeek (Limburg)
Hogeschool Gent
Leuven (Vlaams-Brabant)
Erasmus Hogeschool Brussel
Artesis - Hogeschool Antwerpen
ISIB - Bruxelles

 

Medische studies

Binnen Defensie is de Medische Component misschien wel de kleinste op gebied van het aantal personeelsleden, maar zeker niet de minst belangrijke. Dat komt ook tot uiting in de omvang van de studies die leiden tot de functies als medisch technisch expert.

Medisch Steun Korps

Het Medische Technisch Korps bestaat uit artsen, tandartsen, dierenartsen en apothekers. De opleiding kan gevolgd worden aan een van de verschillende universiteiten, gespreid over beide gemeenschappen. De academische opleiding tot tandarts of apotheker duurt vijf jaar. De opleiding tot arts duurt zes jaar, net als de opleiding tot dierenarts.

De sollicitant voor het eerste studiejaar van de vorming arts, dierenarts, tandarts of apotheker legt, naast de academische examens van de KMS (eerste taal, tweede taal en algemene proef wiskunde), een kennisproef af over de wetenschappelijke leerstof, georganiseerd door de Vlaamse Gemeenschap. Hij moet bewijzen dat hij voor deze proef geslaagd is.

Defensie rekruteert op regelmatige wijze ook artsen of kanidaten arts via bijzondere (via diploma) of aanvullende (tijdens de studies) werving.

Momenteel volgen de meeste artsen na hun basisopleiding nog een bijkomende vorming als specialist in de actute geneeskunde. Bijkomende vormingen zoals sportgeneeskunde, rampengeneeskunde of tropische geneeskunde maken ook deel uit van het vormingsplan. Bovendien worden toekomstige militaire artsen vertrouwd gemaakt met de specifieke noden en medische zorgen binnen iedere component (luchtvaartgeneeskunde, hyperbare geneeskunde, geneeskunde toegepast op speciale operaties...). Andere specialisaties behoren ook tot de mogelijkheden volgens de behoeften van Defensie, zoals onder andere traumatologie, anesthesie, urgentiegeneeskunde...

De inzet van de tandartsen en apothekers binnen Defensie ligt voor de hand, die van dierenartsen is minder evident. Een militaire dierenarts is verantwoordelijk voor de curatieve geneeskunde van dieren bij Defensie (vooral bewakingshonden), maar hij controleert ook de algemen hygiëne, de kwaleit van het drinkwater en de kwaliteit van voedingswaren, zowel in België als tijdens opdrachten en operaties in het buitenland. Een militaire dierenarts staat verder ook in voor ongediertebestrijding en werkt mee aan de ziekenhuishygiëne wanneer bv. een veldhospitaal wordt opgesteld in het buitenland.

Kort samengevat: een functie als medisch technisch expert bij Defensie biedt uitstekende en boeiende vooruitzichten.

 

 

 

Zomerkamp

Hulpkader

Wil je luchtverkeersleider of piloot worden?