Schoolcommandanten

2020 - heden: Divisie-admiraal Yves Dupont

Divisie-admiraal Yves Dupont, uit de 138ste promotie Polytechniek, trad in 1983 toe tot de Koninklijke Militaire School en studeerde in 1988 af als burgerlijk ingenieur telecommunicatie. Op 17 december 2020 werd hij commandant van de school.

Dupont

2017 - 2020: Generaal-majoor van het vliegwezen Lutgardis Claes

Kolonel van het vliegwezen stafbrevethouder Lutgardis Claes, oud-leerling van de 134ste Polytechnische promotie, maakt vanaf 2013 deel uit van de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Verenigde Naties. Zij wordt bevorderd tot generaal-majoor van het vliegwezen en op 18 mei 2017 aangeduid als commandant van de Koninklijke Militaire School. Zij geeft op 17 december 2020 het bevel over aan divisieadmiraal Yves Dupont.

Generaal

2014 - 2017: Luitenant-generaal Henk Robberecht

Generaal-majoor Henk Robberecht, van de 132ste Polytechnische promotie, is commandant van de Koninklijke Militaire School van 25 maart 2014 tot 18 mei 2017. Bij het verlaten van de KMS wordt hij bevorderd tot luitenant-generaal en benoemd tot inspecteur-generaal.

schoolcomd

2008 - 2014: Generaal-majoor Harry Vindevogel

Generaal-majoor Harry Vindevogel, oud-leerling van de 130ste Polytechnische promotie, is commandant van de Koninklijke Militaire School van 27 juni 2008 tot 25 maart 2014.

schoolcomd

2004 - 2008: Luitenant-generaal vlieger Michel Singelé

Luitenant-generaal vlieger Michel Singelé, van de 111de promotie Alle Wapens, is commandant van de Koninklijke Militaire School van 18 februari 2004 tot 27 juni 2008.

schoolcomd

1996 - 2004: Luitenant-generaal Paul Georis

Luitenant-generaal Paul Georis, van de 117de Polytechnische promotie, is commandant van de Koninklijke Militaire School van 20 december 1996 tot 5 januari 2004.

schoolcomd

1994 - 1996: Generaal-majoor José Dassy

Generaal-majoor José Dassy, oud-leerling van de 111de Polytechnische promotie, is commandant van de Koninklijke Militaire School van 30 juni 1994 tot 20 december 1996.

schoolcomd

1989 - 1994: Generaal-majoor Claude Paelinck

Generaal-majoor Claude Paelinck, van de 93ste promotie Alle Wapens, is commandant van de Koninklijke Militaire School van 15 december 1989 tot 30 juni 1994. In deze periode wordt een aanvang gemaakt met de grote vernieuwingswerken van de school.

schoolcomd

1984 - 1989: Generaal-majoor Jean Chabotier

Generaal-majoor Jean Chabotier, oud-leerling van de 90ste promotie Alle Wapens, is commandant van de Koninklijke Militaire School van 21 december 1984 tot 15 december 1989.

schoolcomd

1981 - 1984: Generaal-majoor Remi Boudin

Oorlogsvrijwilliger Remi Boudin studeert aan de Koninklijke Militaire School met de 104de Polytechnische promotie van 1949 tot 1955. Bij het verlaten van de school wordt hij aangeduid als repetitor techniek en gebruik van bewapening. Hij oefent de functie van studiedirecteur van de KMS uit van 7 december 1973 tot 30 juni 1978. Hij beveelt de Koninklijke Militaire School van 23 december 1981 tot 21 december 1984.

schoolcomd

1973 - 1981: Luitenant-generaal Georges Renson

Georges Renson's verblijf in de Koninklijke Militaire School met de 100ste promotie Artillerie en Genie wordt onderbroken door de inval van 10 mei 1940. Hij keert naar de school terug om zijn studies te voltooien in 1946-1947. In 1967 wordt hij aangesteld tot docent operationeel onderzoek en aansluitend, in 1969, tot studiedirecteur. Op 7 december 1973 neemt kolonel Renson het bevel over de KMS over. Hij wordt enkele weken later bevorderd tot generaal-majoor. Luitenant-generaal Renson verlaat de KMS op 23 december 1981.

schoolcomd

1970 - 1973: Generaal-majoor Paul Dath

Generaal-majoor Paul Dath, van de 95ste promotie Artillerie en Genie, is commandant van de Koninklijke Militaire School van 31 augustus 1970 tot 7 december 1973.

schoolcomd

1966 - 1970: Generaal-majoor Léon Alen

Generaal-majoor Léon Alen, uit de 91ste promotie Artillerie en Genie, wordt op 1 juli 1966 aangesteld tot commandant van de Koninklijke Militaire School. Hij voert vele wijzigingen aan de procedures van de KMS door, onder meer door meer verantwoordelijkheid te geven aan de leerlingen. Hij verlaat de school op 31 augustus 1970.

schoolcomd

1964 - 1966: Generaal-majoor Ernest Engelen

Kolonel Ernest Engelen, oud-leerling van de 89ste promotie Artillerie en Genie, is studiedirecteur van de Koninklijke Militaire School van 1961 tot 10 januari 1964. Bevorderd tot generaal-majoor en later tot luitenant-generaal, wordt hij op die datum als aangesteld tot commandant en oefent deze functie uit tot 1 juli 1966.

schoolcomd

1959 - 1960: Generaal-majoor Emile Velghe

Generaal-majoor Emile Velghe, oud-leerling van de 85ste promotie Artillerie en Genie, is commandant van de Koninklijke Militaire School van 9 december 1959 tot 10 januari 1964.

schoolcomd

1959: Luitenant-generaal Charles Cumont

Luitenant-generaal Charles Cumont, van de 80ste promotie Artillerie en Genie, wordt aangeduid als commandant van de Koninklijke Militaire School op 7 november 1959. Nauwelijks enkele weken later, op 9 december 1959, wordt hij benoemd tot chef van de Generale Staf en verlaat hij de school.

schoolcomd

1956 - 1959: Generaal-majoor Henri Vanvreckom

Generaal-majoor Henri Vanvreckom, oud-leerling van de 83ste promotie Artillerie en Genie, is commandant van de Koninklijke Militaire School van 21 oktober 1956 tot 7 november 1959.

schoolcomd

1951 - 1956: Generaal-majoor Jules Danneels

Generaal-majoor Jules Danneels, van de 85ste promotie Artillerie en Genie, is commandant van de Koninklijke Militaire School van 21 april 1951 tot 21 oktober 1956. Onder zijn leiding wordt een belangrijke modernisering van de infrastructuur van de school tot een goed einde gebracht.

schoolcomd

1949 - 1950: Kolonel stafbrevethouder Georges Vanden Driessche

Vanaf augustus 1945 oefent majoor stafbrevethouder Georges Vanden Driessche, oud-leerling van de 64Ade promotie Infanterie en Cavalerie, de functie uit van tweede commandant van de voorlopige staf van de Koninklijke Militaire School. Bij de heropening van de school op 7 januari 1946 is hij directeur van de opleiding en de militaire studies. Bevorderd tot kolonel, vervangt hij generaal-majoor Georges Beernaerts van 20 augustus 1949 tot 5 augustus 1950 tijdelijk aan het hoofd van de school, waneer deze laatste aangeduid wordt als kabinetschef van de minister van landsverdediging. Generaal-majoor Vanden Driessche verlaat de KMS op 23 augustus 1950 om het bevel over de 2de Divisie op zich te nemen.

schoolcomd

1946 - 1951: Generaal-majoor Georges Beernaerts

Kolonel, later generaal-majoor Georges Beernaerts, uit de 79ste promotie Artillerie en Genie, beveelt de Koninklijke Militaire School van 11 april 1946 tot 21 april 1951. Hij reorganiseert de vorming in de school door een militaire, sportieve en karakteriële vorming te combineren met wetenschappelijke studies van universitair niveau. Hij wordt daarin bijgestaan door professor Louis Cauchie, de studiedirecteur. Wanneer generaal-majoor Beernaerts aangeduid wordt als kabinetschef van de minister van landsverdediging van augustus 1949 tot augustus 1950, vervangt kolonel stafbrevethouder Georges Vanden Driessche hem tijdelijk aan het hoofd van de Koninklijke Militaire School.

schoolcomd

1945 - 1946: Kolonel stafbrevethouder Mathieu Deleval

Kolonel stafbrevethouder Mathieu Deleval, van de 74ste promotie Artillerie en Genie, is studiedirecteur van de Koninklijke Militaire School van 23 februari 1939 tot 10 mei 1940. Tijdens de oorlog werkt hij bij de Dienst der Werkzaamheden van het Gedemobiliseerd Leger. In augustus 1945 is hij commandant van de Koninklijke Militaire School. Aan het hoofd van een voorlopige staf herstelt hij de infrastructuur van de school, die haar deuren heropent op 7 januari 1946. Kolonel Deleval verlaat de school op 11 april 1946.

schoolcomd

1939 - 1940: Generaal-majoor Victor Van Daele

Generaal-majoor Victor Van Daele, van de 67ste promotie Artillerie en Genie,  beveelt de Koninklijke Militaire School van 1 juli 1939 tot 10 mei 1940. Op deze datum wordt de Militaire School ontbonden en generaal-majoor Van Daele wordt aanvankelijk aangeduid als directeur van de versterkingen en op 25 mei 1940 als commandant van de 7de Infanteriedivisie.

schoolcomd

1936 - 1939: Luitenant-generaal Albert Nyssens

Luitenant-generaal Albert Nyssens, oud-leerling van de 61ste promotie Artillerie en Genie, neemt op 1 januari 1936 het bevel over de Koninklijke Militaire School over van luitenant-generaal Neefs. Onder zijn leiding wordt onder andere de taalontdubbeling van de vorming doorgevoerd. Op 1 juli 1939 wordt hij op rust gesteld. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zet hij zich in voor de verbetering van het lot van de leerlingen en het personeel van de Militaire School.

schoolcomd

1927 - 1936: Luitenant-generaal Félix Neefs

Luitenant-generaal Félix Neefs, van de 57ste promotie Artillerie en Genie, is commandant van de Militaire School van 1927 tot 1936. In juli 1935 wordt onder zijn leiding het eeuwfeest van de Militaire School gevierd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is hij actief in het Verzet.

schoolcomd

1926 - 1927: Kolonel stafadjunct Jean Van Emelen

Kolonel stafadjunct Jean Van Emelen, gesproten uit de 44ste promotie Infanterie en Cavalerie, wordt benoemd tot tweede commandant van de Militaire School op 26 juli 1919. Wanneer luitenant-generaal Galet de school verlaat in 1926, neemt Jean Van Emelen het bevel over als twaalfde commandant van de Militaire School. Hij oefent deze functie uit tot 1 april 1927. Als luitenant-generaal wordt hij in 1934 aangeduid als bevelhebber van het 1ste Legerkorps.

schoolcomd

1919 - 1926: Luitenant-generaal Emile Galet

Luitenant-generaal Emile Galet van de 56ste promotie Artillerie en Genie, jaargenoot van Koning Albert I aan de Militaire School en later zijn raadgever, staat als commandant van de Militaire School vanaf 1 mei 1919 in voor haar heropbouw. Op 3 juni 1926 wordt hij aangeduid als chef van de Generale Staf.

schoolcomd

1914: Generaal-majoor Eugène Cuvelier

Generaal-majoor Eugène Cuvelier, oud-leerling van de 41ste promotie Artillerie en Genie, is vanaf 1884 repetitor en later militair professor bouwkunde, architectuur en geologie aan de Militaire School. In 1907 wordt hij er permanent examinator voor wiskunde. Hij wordt aangeduid als commandant van de school op 28 januari 1914, maar moet afscheid nemen van zijn leerlingen bij de mobilisatie van 1 augustus 1914.

schoolcomd

1905 - 1914: Luitenant-generaal Gérard Georges Leman

Luitenant-generaal Gérard Georges Leman, gesproten uit de 33ste promotie Artillerie en Genie, oefent de functies uit van repetitor krijgskunst en versterking, militair professor, permanente examinator en, vanaf 1894, studiedirecteur aan de Militaire School. Hij beveelt de Militaire School vanaf 1905. Hij staat bekend als 'de man die nooit lacht', een commandant die de hoogste eisen stelt aan de leerlingen en het kader. Op 31 januari 1914 verlaat hij de school en neemt het bevel over van de 3de Legerdivisie en de Vesting Luik. Op 5 augustus 1914 wordt hij zwaar gekwetst krijgsgevangen genomen in de puinen van het fort van Loncin.

schoolcomd

1899 - 1905: Luitenant-generaal Henri François Bruylant

Luitenant-generaal Henri François Bruylant studeert aan de Militaire School met de 23ste promotie Artillerie en Genie. In 1872 wordt hij aangeduid als studie-inspecteur in deze school, maar vertrekt na één jaar naar de Staf van de Artillerie. Hij is de achtste commandant van de Militaire School, van 1899 tot 1905.

schoolcomd

1889 - 1899: Luitenant-generaal Joseph Marie De Tilly

Luitenant-generaal Joseph Marie De Tilly, oud-leerling van de 19de promotie Artillerie en Genie, wordt aangeduid als repetitor artillerie aan de Militaire School in 1864. Hij is commandant van de Militaire School van 1889 à 1899 en auteur van vele referentiewerken over wiskunde.

schoolcomd

1886 - 1889: Kolonel Eugène Lasserre

Kolonel Eugène Lasserre, oud-leerling van de 14de promotie Artillerie en Genie, wordt door generaal Henri Alexis Brialmont opgemerkt als een van de briljantste officieren van de genie en wordt aangeduid als docent voor de cursus permanente versterkingen in de Militaire School. Hij wordt in 1886 aangesteld als de zesde commandant van de Militaire School. Op 25 december 1899 wordt hij op rust gesteld en wijdt zich daarna volledig aan wiskundige studies.

schoolcomd

1885 - 1886: Luitenant-generaal Camille Jacmart

Luitenant-generaal Camille Jacmart is de promotiekameraad van de toekomstige luitenant-generaals Henri Alexis Brialmont en Emile Vautier van de 5de promotie Artillerie en Genie. Hij is commandant van de Militaire School van 1885 tot 1886. Hij is volksvertegenwoordiger van 1888 tot 1892. Onder zijn impuls als voorzitter van het bestuurscomité van de Belgische Vereniging tegen Slavernij worden vier militaire expedities naar Afrika gestuurd tussen 1890 en 1893.

schoolcomd

1879 - 1885: Luitenant-generaal Emile Maximilien Vautier

Luitenant-generaal Emile Maximilien Vautier studeert aan de Militaire School van 1839 tot 1844 met de 5de promotie Artillerie en Genie, samen met de toekomstige luitenant-generaals Henri Alexis Brialmont en Camille Jacmart. In 1852 wordt hij aangeduid als repetitor en in 1861 als militair professor van de cursus artillerie. Hij is commandant van de Militaire School van 1879 tot 1885.

'LtGen Vautier

1869 - 1879: Luitenant-generaal Jean-Baptiste Liagre

Luitenant-generaal Jean-Baptiste Liagre studeert aan de Militaire School van 1834 tot 1838 met de 1ste promotie Artillerie en Genie. In 1841 wordt hij repetitor bij Adolphe Quetelet voor de cursussen astronomie en geodesie, en diens assistent aan het Observatorium van Brussel. In 1846 wordt kapitein Liagre aangeduid als studie-inspecteur aan de Militaire School en in 1850 wordt hij er militair professor topografie. Vanaf 1864 is hij er studiedirecteur. Van 1869 tot 1879 is hij de derde commandant van de Militaire School, de eerste Belgische schoolcommandant. In 1879 wordt hij minister van oorlog.

'LtGen Liagre

1863 - 1869: Luitenant-generaal Guillaume Adolphe Nerenburger

Luitenant-generaal Guillaume Adolphe Nerenburger wordt opgeleid aan de École Spéciale Militaire de Saint-Cyr. Als jonge officier neemt hij deel aan de gevechten van september 1830 te Brussel en aan het beleg van de citadel van Antwerpen in 1832. Bij de oprichting van de Militaire School in 1834 wordt hij belast met de lessen beschrijvende meetkunde. In 1843 wordt hij aangeduid voor het oorlogsdepot en wordt hij directeur van deze instelling in 1845. Hij is de tweede commandant van de Militaire School, van 1863 tot 1869.

'LtGen Nerenburger

1834 - 1863: Luitenant-generaal Jean-Jacques Edouard Chapelié

Luitenant-generaal Jean-Jacques Edouard Chapelié, oud-leerling van de Franse École Polytechnique, wordt door Koning Leopold I aangezocht om de Belgische Militaire School op te richten. Hij is haar eerste commandant, van 1834 tot 1863.

'LtGen Chapelié