Defensiecollege (DefCol)

Het Defensiecollege is verantwoordelijk voor de voortgezette vorming binnen Defensie en heeft als opdracht aan officieren en burgerleden van Defensie de professionele en functionele competenties aan te reiken die vereist zijn op verschillende niveaus in hun carrière, teneinde commando- en staffuncties uit te voeren binnen een eenheid, een staf of een nationaal of internationaal organisme.

Het Defensiecollege bestaat in grote lijnen uit een staf, de cursusdirecteurs, het Departement Operaties en de afdeling 'People and Management Skills.  

Het Defensiecollege organiseert volgende vormingen:

 • De Basisstafvorming
 • De Vorming voor Kandidaat Hoofdofficieren
 • De Hogere Stafopleiding
 • De Hogere Opleiding voor Militaire Administrateurs
 • De cursus Contract management en lokale aankopen
 • De cursus Raadgever recht van de gewapende conflicten
 • Het seminarie voor toekomstige korpscommandanten
 • De Voortgezette vorming voor reserveofficieren.

De Basisstafvorming (afgekort BStV; vroeger 'eerste cyclus genoemd) is de eerste stap in de voortgezette vorming van officieren.  Deze vorming duurt zes weken en is een vervolmakingscursus ter ontwikkeling van de competenties die noodzakelijk zijn voor een lager officier om commando- en staffuncties in een nationaal of internationaal kader uit te oefenen.  Vooral de vakken management, leadership, operaties, veiligheid & defensie, communicatie en recht der gewapende conflicten staan op het programma.

De Vorming voor Kandidaat Hoofdofficieren (afgekort VKHO vroeger 'tweede cyclus' genoemd) is de tweede stap in de voortgezette vorming van officieren.  Deze vorming voor kandidaat-hoofdofficieren duurt acht maanden en heeft als doel de competenties te ontwikkelen voor een hoofdofficier om commando- en staffuncties in een nationaal of internationaal  kader uit te oefenen.  Vooral de vakken management, leadership, operaties, veiligheid & defensie, world politics en recht der gewapende conflicten staan op het programma.

De Hogere Stafopleiding (afgekort HStO; vroeger 'derde cyclus' genoemd) is de derde stap in de voortgezette vorming van officieren.  Deze postuniversitaire vorming duurt 10 maanden en is een opleiding met een multinationale en multidisciplinaire inbreng om bekwame officieren,  toekomstige bevelhebbers en managers af te leveren.  Vooral de vakken management, leadership, operaties en veiligheid & defensie staan op het programma. De Koning verleent de titel van 'Stafbrevethouder' (SBH) aan de officieren die de cursus met succes beëindigd hebben.  De Hogere Stafopleiding is tevens erkend als een universitaire voortgezette opleiding en wordt bekroond met de graad van Master in de politieke en militaire wetenschappen. 

De Hogere Opleiding voor Militaire Administrateur (HOMA; vroeger 'derde cyclus' of 'BAM cursus' genoemd) is eveneens een mogelijke derde stap in de voortgezette vorming van officieren.  Deze postuniversitaire vorming duurt eveneens tien maanden en is een opleiding met een multinationale en multidisciplinaire inbreng om bekwame officieren,  toekomstige bevelhebbers en managers af te leveren. Vooral de vakken management, leadership, veiligheid & defensie, begroting & financiën, overheidsopdrachten, overheidsmanagement en recht staan op het programma. De Koning verleent de titel van 'Militair administrateur' (afgekort MAB) aan de officieren die de cursus met succes beëindigd hebben. De Hogere Opleiding voor Militaire Administrateur is tevens erkend als een universitaire voortgezette opleiding en wordt bekroond met de graad van Master in de openbare en militaire wetenschappen.  

De cursus Contract management en lokale aankopen duurt vijf weken en wordt gegeven aan personen die te maken hebben met overheidsopdrachten zoals bv. materiaalbeheerders, aankoopofficieren… en heeft als doel aan deze personen de procedures aan te leren om goederen, diensten en infrastructuur ten behoeve van Defensie te verwerven, te onderhouden, te bouwen of te renoveren alsook de procedures voor de opvolging van de uitvoering van de contracten.  De cursisten moeten in staat zijn de begrotingsmiddelen, die betrekking hebben op deze aankopen, te ramen, te beheren en te controleren.

De cursus Raadgever recht van de gewapende conflicten (RRGC) heeft onder andere tot doel bij de cursist de competenties te ontwikkelen die noodzakelijk zijn om de militaire overheden te kunnen adviseren op het gebied van de toepassing van het recht van de gewapende conflicten (RGC) en de inzetregels (ROE) en de doctrine en het onderricht te zake.

Het seminarie voor toekomstige Korpscommandanten (wordt verspreid over acht dagen en) heeft tot doel deze officieren zo goed mogelijk voor te bereiden op het uitoefenen van hun nieuwe functie. 

Departement Operaties

Het Departement Operaties (DOps) omvat volgende leerstoelen:

 • Landoperaties
 • Luchtoperaties
 • Maritieme Operaties
 • Medische Operaties
 • Joint Operaties