Onze missie

Opdrachtverklaring

De Koninklijke Militaire School is een militaire instelling voor universitair onderwijs belast met de academische, militaire en fysieke basisvorming van toekomstige officieren, en met de voortgezette vorming van officieren tijdens hun loopbaan bij Defensie.

Wij willen

 • officieren vormen die bekwaam zijn leiding te geven in dienst van de nationale en internationale gemeenschap in gevarieerde, complexe, hoogtechnologische en uitzonderlijke omstandigheden;
 • stafofficieren en leiders vormen die meebouwen aan de toekomst van Defensie en de maatschappij;
 • onze vormingen permanent afstemmen op de behoeften van Defensie;
 • de waarden van de samenleving integreren in Defensie en de waarden van Defensie uitstralen naar de maatschappij.

Wij doen dit via

 • het ontwikkelen van de totale persoonlijkheid van de officier door een multidisciplinaire en geïntegreerde vorming;
 • een aangepaste organisatie en een moderne didactiek;
 • een nauwe samenwerking met andere organismen binnen en buiten Defensie;
 • wetenschappelijk onderzoek met bijzondere aandacht voor defensie en veiligheid;
 • een grote openheid en het ter beschikking stellen van vormingen, middelen en expertise aan Defensie en aan de nationale en internationale gemeenschap.

Wij geloven

 • in waarden zoals eergevoel, zelfdiscipline, inzet, moed en respect;
 • in het belang van het universitair niveau van onze vorming;
 • in het belang van de zin voor initiatief en verantwoordelijkheid van onze officieren, van hun loyaliteit, solidariteit en integriteit.

Ons devies

Rege duce pro jure et honore

Koning

"Onder leiding van de vorst voor recht en eer"

Het devies van onze school herinnert iedereen aan het uiteindelijk doel van zijn vorming: zich inzetten ten dienste van het Vaderland en de Koning, door eer en recht na te leven.