Historisch erfgoed

De Koninklijke Militaire School staat in voor de academische, militaire, sportieve en karakteriële vorming van de officieren van Defensie. Tijdens het verblijf aan de Naamse Poort vanaf 1834, daarna in de Ter Kamerenabdij vanaf 1874 en aan de Renaissancelaan vanaf 1909 bouwen de leerlingen, professoren en het kader van de KMS een rijk historisch en cultureel erfgoed op.

Een enthousiaste groep oud-leerlingen beheert de verschillende collecties waaruit dit erfgoed bestaat, staat in voor bezoeken aan het museum en organiseert tentoonstellingen. Zij registreren de vele duizenden documenten en voorwerpen waaruit de collecties bestaan, zoeken historische verbanden en schrijven thematische artikels voor een breed publiek. Zij zorgen ervoor dat de collecties systematisch aangevuld worden met nieuwe erfgoedstukken afkomstig van de promoties en departementen en behandelen ook schenkingen door oud-leerlingen en hun familie.

Beschik je over historisch waardevolle stukken en documenten, of wil je graag deel uitmaken van ons team? Contacteer ons dan snel!

Contact

Dienst Communicatie, Imago en Public-Relations
Tel: 02/441 36 73
e-mail: erm-events@mil.be

 

Historisch erfgoed