Onderzoeker met een Master en sterke methodologische en statistische vaardigheden (M/V) voor het Vermogen de Koninklijke Militaire School, Departement Gedragswetenschappen (SCGW) Project HFM20-02

Functiebeschrijving en bijbehorende taken

In het kader van een onderzoeksproject gefinancierd door het Koninklijk Hoger Instituut van Defensie, het Departement Gedragswetenschappen (SCGW – Koninklijke Militaire School) in samenwerking met de onderzoeksgroep Neuropsychologie en Functionele Neurobeeldvorming (UR2NF - Université Libre de Bruxelles), opent een vacature voor een onderzoeker met een masterdiploma. Deze functie kan leiden tot een doctoraat.

Context
De Koninklijke Militaire School (KMS) is een militaire instelling voor universitair onderwijs die verantwoordelijk is voor de academische, militaire en fysieke opleiding van toekomstige officieren en voor de voortgezette vorming van officieren tijdens hun actieve loopbaan bij de Belgische Defensie. De Koninklijke Militaire School doet ook wetenschappelijk onderzoek op universitair niveau voor projecten gefinancierd door de Belgische Defensie of externe partners.

De onderzoeker zal werken binnen het Departement Gedragswetenschappen, onder supervisie van Dr. Salvatore Lo Bue (KMS) en Dr. Guillermo Borragàn-Pedraz (ULB). Hij / zij zal wetenschappelijk onderzoek uitvoeren op universitair niveau binnen het project getiteld “In Real Life (IRL): Measuring the Cognitive Load of the Network-Enabled soldier” (HFM20-02) binnen een onderzoeksteam en in nauwe samenwerking met UR2NF (Prof. Philippe Peigneux).

Studie
Het project HFM20-02 onderzoekt de impact van netwerk ondersteunende technologieën op de cognitieve prestaties van soldaten. Deze functie is voorzien voor vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging. Taken van de doctorandus/a zijn onder meer het voorbereiden en het deelnemen aan van congrespresentaties, het voorbereiden van wetenschappelijke artikels voor publicatie, het uitvoeren van gegevensverzameling en -analyse, het ontwikkelen van nieuwe onderzoeksprojecten en het interageren en werken met onderzoekers en praktijkmensen.

Hoofdtaken:

 • Onderzoeksactiviteiten uitvoeren in het kader van het studieproject;
 • De voortgang aan de promotor en het onderzoeksteam in het Engels rapporteren;
 • De resultaten op internationale conferenties rapporteren en wetenschappelijke artikels in het Engels schrijven.

Voor meer informatie:
Dr. Salvatore Lo Bue

Vereiste vaardigheden

Technische vaardigheden
 • Masterdiploma is vereist voor deze functie met een voorkeur voor de opties cognitieve neurowetenschappen.
 • In het bezit zijn van methodologische en statistische vaardigheden is een troef.
 • Programmeerkennis over Matlab, R en/of Python worden sterk overwogen.
Specifieke vereisten De weerhouden kandidaat moet zich toewijden aan vertrouwelijkheid en exclusiviteit en zal daarom de vereiste veiligheidsmachtiging moeten verkrijgen. De kandidaat moet hiervoor instemmen met de achtergrondcontrole die zal worden uitgevoerd door de Belgische Defensie.
Persoonlijke vaardigheden
 • Vermogen om wetenschappelijk onderzoek uit te voeren op universitair niveau dat kan leiden tot een doctoraatsstudie.
 • Vermogen om zelfstandig en in een multidisciplinair onderzoeksteam te werken.
 • In het bezit zijn van uitstekende schriftelijke communicatieve vaardigheden, zowel voor wetenschappelijke communicatie als voor algemene publieke communicatie.
 • In het bezit zijn van goede mondelinge communicatievaardigheden voor wetenschappelijke communicatie.
Andere vaardigheden
 • De kandidaat heeft een uitstekende beheersing van de Engelse taal (voor het lezen en schrijven van wetenschappelijke publicaties; TOEFL B2 is een minimum).
 • Minimum kennis van het Frans of Nederlands is gewenst (samenwerking met collega’s)

 

Varia

Contactpunten
Andere
 • Vermoedelijke datum van sollicitatie: Vanaf 1 September 2020, in overeenstemming met de kandidaat
 • Tewerkstelling: voltijdse tewerkstelling van ombepaalde duur met het vermogen van de Koninklijke Militaire School (je zult geen burgerstatuut hebben).
 • Loonschaal: A11 (houders van een Masterdiploma)
 • Extralegale voordelen:
  • Mogelijkheid om een tweetaligheidsbonus te krijgen (Nederlands/Frans);
  • Vakantiegeld;
  • Eindejaar bonus;
  • Hospitalisatieverzekering;
  • Gratis publiek transport (woon-werk verkeer);
  • Gratis toegang tot de schoolinfrastructuur;
  • Vrije toegang tot het schoolrestaurant en cafetaria met een korting op het dagmenu.
 • Werkplaats:
  • Koninklijke Militaire School, Renaissancelaan 30, 1000 Brussel;
  • Incidentele reizen naar het buitenland;
  • Vergaderingen op vraag van partners;
  • Stimulerende werkomgeving.

 

 

Jobs

Kandidatuurstelling

 • Stuur een motivatiebrief in het Engels, een CV, een kopie van je masterproef, kopieën van relevante certificaten (bijvoorbeeld masterdiploma en/of bijkomende masterdiploma’s, taalcertificaat, bijkomend gevolgde opleiding statistiek, enz.) en een scan van je identiteitskaart (beide kanten) naar Dr. Maj. Lo Bue Salvatore en aan de heer Thierry Deprez.
 • Je gaat werken in een militaire omgeving. Daarom wordt van elke sollicitant verwacht dat hij een beveiligingsverificatie ondergaat. Voeg bij uw sollicitatie het ingevulde veiligheidscertificaat.
 • Vermeld duidelijk de referentie van het project: HFM20-02
 • Deadline voor aanmelding: 15 juni 2020
 • Een interview vindt plaats in de Koninklijke Militaire School, Hobbemastraat 8, 1000 Brussel. De datum en het tijdstip van het interview worden meegedeeld aan de voorgeselecteerde kandidaten.