Nautische wetenschappen

Officier worden bij de Belgische Marine kan op twee manieren: via de KMS (faculteit SSMW of POL) of via de Hogere Zeevaartschool (HZS) in Antwerpen. De opleiding tot officier aan de HZS duurt vier jaar en leidt tot een diploma van Master in de Nautische Wetenschappen. Het academisch curriculum bestaat zowel uit typische maritieme en nautische vakken, zoals onder andere scheepstechnieken, de adequaatheid van de nautische kaarten, oceanografie, meteorologie, maritieme geneeskunde, maar ook sociale wetenschappen, management, economie, recht, talen, brandveiligheid, alsook stages aan boord.

De opleiding aan de Hogere Zeevaartschool is in de eerste plaats gericht om de kandidaat-officieren van de Belgische Marine het navigeren van koopvaardijschepen aan te leren.

De militaire opleiding van de toekomstige dekofficier is vergelijkbaar met die van de leerlingen POL en SSMW: regelmatige activiteiten in de KMS, een militair Paaskamp (een week) en zomerkamp (vier weken).

Deze opleiding omvat eveneens meerdere weekends, verspreid over het academiejaar, met militaire activiteiten, stages in militaire eenheden en bepaalde protocollaire verplichtingen (parades, enz).

Al de extra-muros studenten beschikken over dezelfde faciliteiten binnen de KMS als de leerlingen SSMW en POL: studiebegeleiding, ziekenboeg (dokter, kinesist, inentingen, enz), sportinfrastructuur, studiezaal, bibliotheek en ontspanningsruimte.

De kandidaten HZS zijn onderworpen aan dezelfde voorwaarden tot slagen als hun collega's SSMW en POL (vier pijlers: militair, sportief, karakterieel en academisch). Een jaar overdoen kan slechts eenmaal en onder specifieke voorwaarden.

De Speciale Divisie (SDIV) is verantwoordelijk voor het beheer van alle extra-muros kandidaten en ziet ook toe op de ontwikkeling van de taalvaardigheden

Net als de KMS is de Hogere Zeevaartschool een tweetalige onderwijsinstelling.

Meer informatie op de website van de Hogere Zeevaartschool.

Marine

Waarom ik als militair aan de Hogere Zeevaartschool studeer

Tijdens de laatste jaren van het middelbaar besloot ik de te Marine vervoegen. Ik zou als dekofficier de zeven zeeën bevaren.