Laureaat Degen des Konings op audientie bij de Koning

  • 23 oktober 2019

De laureaat van de Degen des Konings, onderluitenant kandidaat-officier Jens Parisis, ging op 4 oktober op privé-audientie bij de Koning. Zijn verslag lees je nu in de Pampou Online.

In de KMS kunnen de leerlingen beloond worden met een aantal prijzen. De meeste prestigieuze prijs is zonder twijfel de 'Degen des Konings'. De Degen des Konings wordt jaarlijks overhandigd ter gelegenheid van de plechtigheid van de opening van het academiejaar en de plechtige intrede van de nieuwe promoties.  

De laureaat kan zowel tot de Polytechnische faculteit (POL) als tot de faculteit Sociale en militaire wetenschappen (SSMW) behoren. Hij of zij wordt gekozen omwille van zijn of haar resultaten in alle facetten van de bacheloropleiding.