Kampperiodes Marinecomponent

Traject SSMW/POL

Traject Hogere Zeevaartschool Antwerpen (HZS)
 

Traject SSMW/POL

Winterkampen

Tijdens de winterkampen voorafgaand aan het schooljaar bij de Nautische School (ENS) volgen de leerlingen telkens een of meerdere modules in het kader van A-II/1. Idealiter hebben ze bij de start van de zomercampagne direct voor het schooljaar HZS de onderstaande modules gevolgd. Indien er door omstandigheden een bepaalde module niet kan gevolgd worden, of iemand slaagt niet, kan de leerling gezien het modulair systeem gemakkelijk aangehecht worden bij een volgende lichting.

Het winterkamp duurt telkens twee weken. Normaal krijgt elke leerling vier winterkampen. In het geval dat een leerling een jaar zou dubbelen, en na vier jaar alle winterkampen afgewerkt heeft, schepen we hem bij voorkeur in aan boord van marineschepen teneinde extra praktijkervaring op te doen. Er dienen dan duidelijke werkafspraken en doelstellingen meegegeven te worden met de commandant van het schip op hetwelk zij inschepen.

Winterkampen Opmerkingen
Winterkamp 1 Basic Safety / Publications & Tides
Winterkamp 2 Chartwork 1
Chartwork 2
Winterkamp 3 Watchkeeping 1
Winterkamp 4 Radar/ARPA
Militaire beloodsing (theorie) - Relatieve Bewegingen
(Militaire beloodsing (praktijk) volgt in de zomercampagne)
Winterkamp 5 Enkel voor POL, zal in functie van de betrokken leerling uitgewerkt worden

Praktijkcampagnes

Zomercampagne Opmerkingen
Zomercampagne 1 MIF (Militaire Initiatie Fase) Elsenborn
Zomercampagne 2 Twee weken Arlon, twee weken Intro aan boord
Zomercampagne 3 Assistent OVW 1 (officier van wacht), vier weken aan boord
Zomercampagne 4 Assistent OVW 2, vier weken aan boord
Zomercampagne 4 bis
Zomercampagne 5
Voor SSMW; coaching OVW, vier weken aan boord
Voor POL; coaching OVW, vier weken aan boord
Zomercampagne 5 bis Enkel voor POL; zal in functie van de betrokken leerling uitgewerkt worden
Wintercampagne 1 Monitoring OVW, vier weken aan boord
Lentecampagne 1 Qualification OVW, vier weken aan boord

 Schematisch overzicht SSMW     

  Sep - Dec Jan Feb - Jun Jul Aug
Jaar 1 KMS Winterkamp 1 KMS Zomer-campagne 2 KMS
Jaar 2 KMS Winterkamp 2 KMS Zomer-campagne 3 KMS
Jaar 3 KMS Winterkamp 3 KMS Zomer-campagne 4 KMS
Jaar 4 KMS Winterkamp 4 KMS Zomer-campagne 4 bis Vakantie
Jaar 5 Theorie Theorie Winter-campagne 1 / Theorie / SIM DH / Lente-campagne 1 / Theorie Theorie Reserve

Schematisch overzicht POL

  Sep - Dec Jan Feb - Jun Jul Aug
Jaar 1 KMS Winterkamp 1 KMS Zomer-campagne 2 KMS
Jaar 2 KMS Winterkamp 2 KMS Zomer-campagne 3 KMS
Jaar 3 KMS Winterkamp 3 KMS Zomer-campagne 4 KMS
Jaar 4 KMS Winterkamp 4 KMS Zomer-campagne 5 KMS
Jaar 5 KMS Winterkamp 5 KMS Zomer-campagne 5 bis Vakantie
Jaar 6 Theorie Theorie Winter-campagne 1 / Theorie / SIM DH / Lente-campagne 1 / Theorie Theorie Reserve
Opmerkingen

Indien een leerling door overmacht niet kan deelnemen aan een module of niet slaagt bij de eerste poging, kan beslist worden om hem aan te hechten bij een volgende opleiding. Gezien het modulair karakter van de opleidingen is dit geen probleem. Een gevolg is dan wel dat de leerling later ter beschikking zal zijn van de vloot.

De Polytechniekers die gekozen hebben voor de specialiteit dek, volgen hetzelfde traject als SSMW. De wintercampagne 5 en zomercampagne 5 bis zal in functie van de betrokken leerling uitgewerkt worden.

 

Traject Hogere Zeevaartschool Antwerpen (HZS)

Doordat deze leerlingen alle vakken benodigd voor A-II/1 en A-II/2 gevolgd hebben bij de HZS-A dienen zij geen modules in dat kader bij de ENS (Nautische School) te volgen. Op de momenten dat deze modules gepland staan voor de leerlingen SSMW en het traject lange duur zullen zij zoveel als mogelijk inschepen aan boord teneinde extra praktijkervaring op te doen.

Paaskampen

Deze leerlingen volgen het paaskamp mee. Een paaskamp duurt telkens een week en hierin volgen zij hoofdzakelijk enkele militaire vakken.

Paaskampen Opmerkingen
Paaskamp 1 Inscheping aan boord van een opleidingsschip (Dar Mlodziezy, Urania, ...)
Paaskamp 2 ACP 125/ATP 1 Vol II / Relatieve Beweging
Paaskamp 3 Militaire beloodsing
Paaskamp 4 Inscheping marineschip

Praktijkcampagnes

Naast de andere periodes waarin de leerlingen inschepen zijn er enkele verplichte praktijkcampagnes waaraan zij moeten deelnemen.

Zomercampagne Opmerkingen
Zomercampagne 1 MIF (Militiare Initiatie Fase) Elsenborn
Zomercampagne 2 Twee weken Arlon, twee weken Intro aan boord
Zomercampagne 3 drie weken taalkamp + een week KMS
Zomercampagne 4 Assistent OVW 1 (officier van wacht) + twee, vier weken aan boord
Zomercampagne 4 bis Coaching OVW, vier weken aan boord

Schematisch overzicht

  Sep - Mar Apr Mei - Jun Jul Aug
Jaar 1 HZS (Hogere Zeevaart-school) Paaskamp 1 HZS Zomer-campagne 2 Vakantie
Jaar 2 HZS Paaskamp 2 HZS Zomer-campagne 3 Vakantie
Jaar 3 HZS Paaskamp 3 HZS Zomer-campagne 4 Vakantie
Jaar 4 HZS Paaskamp 4 HZS Zomer-campagne 4 bis Vakantie
Jaar 5 Theorie / HC1 / SIM DH/Theorie / ADV FF / Winter-campagne 1        
Opmerkingen

De leerlingen HZS dienen de drie-wekendurende module Advanced FF (Fire Fighting) bij DCC (Damage Control Center) te volgen. In deze module wordt immers het militaire aspect meer belicht dan de normale STCW-module (Standards of Training, Certification and Watchkeeping) voor burgers.

In het schematisch overzicht zijn de hokjes 'aan boord' mogelijke windows om de leerlingen in te schepen aan boord van – al dan niet – militaire schepen.

Indien de leerlingen HZS tijdens zomercampagne 4 de ‘Coaching OVW' (officier van wacht) hebben gevolgd, kunnen zij in de maand oktober/november de module ‘Monitoring OVW’ volgen. In de maand december kunnen ze zich vervolgens kwalificeren in de simulator in Den Helder, gevolgd door de kwalificatiecampagne (wintercampagne) in februari.

Marine