Kampperiodes Landcomponent

 

Zomerkampen (SUMMER)

Winterkampen (WINTER)

Bachelor 1

(POL + SSMW)

MIF –Militaire Initiatie Fase

(Individueel niveau)

Na een week aanwezigheid in de KMS worden vijf weken instructie gegeven (vijf weken tijdens augustus - september). Het doel van de MIF-module is om de kandidaat in staat te stellen de initiële militaire kwaliteiten op professioneel, fysiek en karakterieel vlak te verwerven, die nodig zijn om de opleiding voort te zetten en een integratie in de strijdkrachten te verzekeren. De kandidaat leert geleidelijk in een groep te werken, de fysieke conditie te ontwikkelen door middel van sport en militaire activiteiten. Hij raakt vertrouwd met militaire waarden en voorschriften. Hij leert drill, zich in het veld oriënteren en de basisprincipes van tactiek toepassen. Hij integreert het gebruik van individuele wapens in veilige omstandigheden en met respect en begrip van het legale gebruik van geweld. Hij leert ook de levensreddende acties in basistraining voor eerste hulp en in de context van een CBRN-dreiging (chemisch-biologisch-radiologische en nucleaire). De kandidaat zal zich bewust zijn geworden van zijn status als soldaat en kandidaat officier en moet aantonen dat hij zijn grenzen wil overstijgen door eer, moed, respect en inzet te tonen. Dit zijn inderdaad de waarden van de Koninklijke Militaire School.

WINTER ONE

(Niveau team)

Deze periode van twee weken is gericht op teamwerk, dat wil zeggen in een team. Het is een periode tijdens de winter die, door de aard van de omstandigheden, het karakter en het vermogen om tegenspoed onder ogen te zien versterkt. De soldaat leert basisvaardigheden om te overleven in barre omstandigheden: onderdak bouwen, vuur maken en eten zijn enkele overleving skills. Hij begint zijn leiderschapsvaardigheden te ontwikkelen door een team van twee tot drie personen aan te sturen in een tactische context. Het verbetert zijn vermogen om zich in moeilijkere omstandigheden te oriënteren. Hij zet zijn individuele karakterteriële, militaire en professionele training op alle punten voort. Dit is een belangrijke stap die de leerling-officieren geleidelijk voorbereidt op het commando.

Bachelor 2

(POL + SSMW)

SUMMER TWO 

(Niveau team) 

Tijdens de eerste twee weken van dit kamp is het doel om teamleiders te blijven trainen die zijn geïntegreerd in een sectie (tien man). De opleiding tot ‘sectiechef’ loopt over de meerdere kampen heen (zomer en winter) en dit tijdens het tweede en derde jaar van de bachelor. De vooruitgang is dus progressief in termen van kennis en vereisten.
De laatste twee weken bestaan uit een schietperiode, een perfectionering van het kaartlezen en eindigt met een periode van vijf dagen in het Trainingscentrum Commando. Deze laatste periode heeft tot doel het vermogen van onze leerling-officieren om te bevelen en goed te blijven functioneren te ontwikkelen en dit in moeilijke omstandigheden terwijl hen de elementaire technieken om hindernissen te overschrijden aangeleerd worden. Bovendien versterkt dit type kamp de cohesie onder de studenten aanzienlijk.

 

WINTER TWO

(Niveau sectie)

Het doel tijdens deze periode is de opleiding tot sectiechef. De kandidaat leert orders te krijgen, te begrijpen en ze door te geven in het kader van een defensieve operatie en in het kader van een verkenningspatrouille. Als sectiechef zal hij de vaardigheden moeten verwerven om deze taak met de bijgaande specifieke procedures zoals verdedigen en patrouilleren te kunnen uitvoeren. Hij zal ook leren correct te reageren in geval hij onder 'vijandelijk vuur' valt door een goede inschatting van het terrein en de vijand te maken. Tijdens dit kamp blijven we de basisvaardigheden ontwikkelen die we in vorige kampen hebben gezien, zoals oriëntatie en het gebruik van militaire middelen. Een natuurlijke hindernis piste wordt georganiseerd om een groeiend gevoel van inspanning en groepscohesie te ontwikkelen. Deze sectiefase legt, hoewel zeer kort, de basis voor training als 'sectiechef'. Het biedt een uitstekende kans om de kwaliteiten van 'leider' onder onze jonge leerling-officieren te ontwikkelen.

Bachelor 3

(POL + SSMW)

SUMMER THREE

(Niveau sectie)

Deze periode is bedoeld om de training van sectiechef gedurende een periode van vier weken voort te zetten. De laatste week bestaat uit een synthese oefening. Deze oefening behandelt alle aspecten van het niveau sectie binnen een peloton (dertig man) over door enkele commandotechnieken te integreren. Deze periode is van cruciaal belang voor de leerling-officieren, omdat het een gevoel van bevelvoering en een waardering van het terrein en de tactische  omstandigheden beoogt te ontwikkelen.  

WINTER THREE 

(Niveau sectie)

Het doel is nu om de vorming van sectiechef te voltooien. Aan het einde van deze periode moet de leerling-officier hebben aangetoond dat hij over de vaardigheden beschikt die nodig zijn om een sectie te leiden. Bovendien omvat deze periode het gebruik van lichte tactische voertuigen. Dit aspect ontwikkelt het vermogen om het gebruik van voertuigen te integreren in een tactisch kader en daarom hun vaardigheden van een scenario ‘te voet’ uit te breiden tot gemotoriseerde vaardigheden. 

Master 1

(POL + SSMW)

SUMMER FOUR

(Niveau peloton)

Deze kampperiode richt zich op de statutaire training pelotonscommandant. Aan het einde van deze kampperiode heb je de noodzakelijke gevechtsprocedés op pelotonsniveau, zo’n dertig man, uitgevoerd.

WINTER FOUR

(Niveau peloton)

Dit kamp in het buitenland sluit de vorming op het pelotonsniveau af. Aan het einde van deze periode moet je in staat zijn om een peloton te leiden in de verplaatsingen en de gevechtsprocédés die tijdens de voorgaande kampperiodes aan bod zijn gekomen. Deze periode wordt gekenmerkt door een sobere omgeving en rustieke levensomstandigheden.

 

Master 1

(Camp Bis SSMW)

Gedurende deze periode worden de officier-leerlingen geconfronteerd met een eerste commando- en opleidingservaring ten behoeve van hun jonge collega's.  De officier-leerlingen zijn verantwoordelijk voor de encadrering op de WINTER-kampen one, two, three en four. Het is een training tot leiderschap.  Dit zal hun laatste kamp zijn voordat ze de KMS verlaten.  

Master 2

(POL)

Gedurende deze periode van stage zullen de officier-leerlingen van de faculteit polytechniek eerste weken in hun toekomstige baan doorbrengen.  Ze zullen gecoacht worden door actieve militairen die hun werk en de verwachtingen van de Defensie zullen uitleggen.  Daarnaast zullen de officier-leerlingen een project moeten uitwerken dat gericht is op het polytechnische leven, en dat aan het einde van deze stage tot een concreet resultaat voor Defensie moet leiden.  Het is een leerfase op het terrein met het oog op hun toekomstige functie.

 

Het gaat hier over een periode waarin de officier-leerlingen bezoeken brengen. Zij zullen zich bewust worden van hun toekomstige militaire werk in verband met Defensie.  Dit is een fase van open-mindedness naar de polytechnische wereld toe.