Toelatingsproeven

Grondige kennis van de moedertaal

Het examen over de grondige kennis van de eerste taal bestaat erin een tekst van ongeveer 1000 woorden schriftelijk samen te vatten.

De kandidaten krijgen een tekst van ongeveer duizend woorden over een algemeen onderwerp. Ze mogen die tekst vijftien minuten lezen zonder daarbij aantekeningen te maken. Daarna volgt vijf minuten extra notitietijd (tekst blijft beschikbaar). Ten slotte geven ze de tekst af en vatten hem samen in ongeveer 350 woorden (ongeveer veertig regels of twee bladzijden in normaal handschrift). Een kantlijn is niet nodig. Elke afwijking van meer dan 10% van de norm van 350 woorden wordt bestraft. De kandidaten mogen geen eigen ideeën toevoegen aan de inhoud van de tekst. Bij de beoordeling wordt er rekening gehouden met inhoud, stijl, spelling en zorg.

Duur van het examen: 90 minuten na lectuur van de tekst.

pdf bestandToelatingsexamen Nederlands moedertaal (153 kB)

 

Elementaire kennis van de tweede landstaal

Het examen over de elementaire kennis van de tweede landstaal bestaat uit drie delen met een gemeenschappelijk onderwerp:

 • Een versie
  De kandidaten vertalen tien zinnen die in hun tweede taal geschreven zijn, naar hun eerste taal.
 • Een thema
  De kandidaten vertalen vijf zinnen uit hun eerste taal geschreven zijn naar hun tweede taal.
 • Een geleid opstel
  De kandidaten krijgen twee vragen over het onderwerp dat in het examen behandeld wordt. In een opstel van 15 regels (135 woorden) moeten ze een van die twee vragen beantwoorden in hun tweede landstaal.

Duur van het examen: 1 uur 45 minuten.

 

Wiskunde (kandidaten POL + SSMW)

De gemeenschappelijke proef wiskunde voor alle kandidaten (POL én SSMW) omvat 10 meerkeuzevragen en 10 open vragen. De proef vindt op dezelfde dag plaats als de taalproeven.

Duur van de proef: twee uur.

Het gebruik van een rekentoestel is niet toegelaten. Het gebruik van een lat, een gradenboog, een geodriehoek en een passer is wel toegelaten.

Wijze van quoteren:

 • Multiple choice: op 50 punten

  • Iedereen start met 10/50
  • Per foutief antwoord wordt 1 punt afgetrokken
  • Per goed antwoord krijg je 4 punten
  • Geen antwoord : 0 punten
 • Open vragen: op 50 punten
  • Iedereen start met 0/50
  • Per juist antwoord krijg je 5 punten
  • Voor foute antwoorden, of geen antwoord: 0 punten

pdf bestandToelatingsexamen wiskunde (172 kB)

 

Aanvullende proef wiskunde (enkel voor kandidaten POL)

De aanvullende proef wiskunde is enkel voor de kandidaten van de polytechnische faculteit. Deze proef vindt plaats op een afzonderlijke dag

pdf bestandToelatingsexamen wiskunde POL (164 kB)

 

Bijkomende proef fysica (enkel voor kandidaten hulpkader piloot)

De aanvullende proef fysica is enkel voor de kandidaten piloot van het hulpkader (hulpofficier piloot). Deze proef vindt plaats op een afzonderlijke dag.

pdf bestandToelatingsexamen fysica (360 kB)

 

.