Militaire basisvorming

Einddoel

Jouw militaire opleiding als kandidaat-officier loopt gelijktijdig met de academische vorming. Ze moet de kandidaat in staat te stellen de algemene, militaire en professionele kennis te verwerven die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de bevelvoering.

Wij willen officieren vormen die de vereiste menselijke en professionele competenties bezitten om een groep van een dertigtal militairen, een peloton, te beheren en tewerk te stellen in een tactisch kader en een wisselende omgeving.

Op het einde van zijn progressief opgebouwde vorming moet de kandidaat in staat zijn om:

  • een bepaalde groep militairen te bevelen, te leiden en te controleren;

  • het materieel, de bewapening en de beschikbare uitrusting juist te gebruiken;

  • onder stress te werken.

Algemene principes

In het kader van de militaire vorming leggen we de nadruk op het verwerven van kennis (KENNEN), maar ook op de ontwikkeling van de competenties (SAVOIR-FAIRE) en de uitdrukking van functioneringsmodi (SAVOIR-ETRE).

De bekwaamheid om te leven in gemeenschap, de ethiek en het leiderschap worden voortdurend benadrukt.

Hoewel het verwerven van de tactische procedés en de militaire competenties hoofdzakelijk gebeurt tijdens de kampperiodes in België of in het buitenland, is de militaire training in de KMS een continu proces tijdens het verblijf van de kandidaten bij ons.

De MIF (Militaire Initiatie Fase) is de eerste confrontatie van al onze jonge kandidaten met de militaire aspecten van de opleiding. Deze vindt plaats gedurende vijf weken in het militaire kamp te Elsenborn voor de opening van het eerste studiejaar (midden augustus tot eind september).

Daarna worden de belangrijke fases van de militaire vorming voor alle kandidaat-officieren verspreid over het twee weken durende winterkamp (eind januari tot begin februari) en het zomerkamp (tijdens de maand juli).

Naast het verwerven van deze professionele vaardigheden zal de kandidaat voortdurend zijn karakteriële kwaliteiten en conditie ontwikkelen. Hij zal ook intensief sporten.

Gedurende hun volledige parcours in de KMS moet de kandidaat aantonen dat hij de nodige karakteriële kwaliteiten bezit die nodig zijn voor zijn toekomstige rol als leider. De kandidaten worden voortdurend voor situaties geplaatst die gunstig zijn om kwaliteiten zoals zelfdiscipline, inzet, moed en respect verder te ontwikkelen.

De militaire kampperiodes

Winterkamp

Per academiejaar neem je deel aan twee kampperiodes. De inhoud hangt af van jouw toekomstige oriëntatie.

Pampou online op kamp

Arlon

Winter IV in Marok… Arlon

Uiteraard keken de officier-leerlingen uit naar hun laatste kamp als leerling in het prachtige Marokko. Spijtig genoeg stak het alom bekende en gevreesde Coronavirus geen stokje, maar wel een volledige boomstam in de wielen. Het kamp in Marokko werd geannuleerd amper drie maanden voor vertrek. Arlon werd het nieuwe Marokko en een reeks van onderwerpen zoals DOSEX werden toegevoegd aan het programma. Benieuwd hoe de leerlingen dit kamp beleefden?

Corona

Ook de mondelinge verdedigingen gaan door... op afstand

Alle officieren komen tijdens hun loopbaan verschillende keren terug naar de KMS. Eén van die momenten is de vorming kandidaat hoofdofficier die plaatsvindt in het Defensiecollege. Momenteel zijn de 124, zowel Belgische als buitenlandse, kapiteins en commandanten van de 45e sessie bezig met de laatste module van deze vorming.

Corona

Aan het werk op de spoedafdeling

Tijdens zijn stage stond Mil normaalgezien op de afdeling orthopedie. Toen midden maart alle electieve operaties geschrapt werden, meldde hij zich aan op de spoedafdeling van het ziekenhuis. Daar werd hij met open armen ontvangen.

Corona

Afstandsleren op de leerstoel geschiedenis

De strijd tegen Corona heeft ook mij volledig in zijn greep. Als huisvader trek ik alleen nog naar de supermarkt op zoek naar de meeste noodzakelijke levensproducten. Als zoon kan ik mijn ouders voorlopig alleen digitaal bezoeken. Als vader heb ik nu drie bengels die zich thuis suf werken aan een berg huistaken. De grootste uitdaging lag evenwel in het professionele domein.

Thesis

Thesis: Helpen isotopen de identiteit van onbekende WOI-gesneuvelden te achterhalen?

Isotopen worden in de archeologie al langer gebruikt om de herkomst van artefacten te achterhalen. Maar ook om migratiepatronen en om de menselijke en dierlijke mobiliteit in kaart te brengen bleken isotopen al meermaals een toegevoegde waarde te hebben. Mijn thesisonderzoek probeert om dankzij deze methoden vijf gesneuvelden uit WOI die tot nog toe onbekend zijn gebleven, op zijn minst opnieuw een nationaliteit te geven. Op die manier kunnen ze hopelijk met de nodige eer in hun vaderland herbegraven worden.