Onderzoekspartners

De belangrijkste onderzoeksklant van de KMS is de Belgische Defensie en als zodanig zijn de onderwerpen van de onderzoekspolen gecentreerd rond thema's die relevant zijn voor de Belgische Defensie.  Als onderdeel van deze onderzoeksactiviteiten levert de KMS de Belgische bijdrage aan het onderzoek in de NAVO Organisatie voor Wetenschap en Technologie en aan het onderzoek uitgevoerd door het Europees Defensieagentschap.

Innovatief toegepast onderzoek wordt meestal uitgevoerd in samenwerking met andere academische instellingen, onderzoekscentra en industriële partners in een triple-helix-opstelling, meestal gericht op het bevredigen van een van de behoeften van de Belgische Defensie, terwijl het bijdraagt aan de ontwikkeling van een industriële capaciteit in België.

Samenwerking met de KMS kan vele vormen aannemen:

  • onderzoekscontract;
  • onderzoekssponsoring;
  • expertise en advies;
  • gezamenlijk doctoraat;
  • trainingen en cursussen op maat;
  • organisatie van conferenties;
  • IP-licenties

Opzet en financiering van onderzoeksprojecten

De Koninklijke Militaire School komt in aanmerking voor financiering door de Europese Commissie (H2020 Europe, Marie Curie-acties...), het Federaal Wetenschapsbeleid (Belspo), de regionale organen (Innoviris, het Waalse Gewest en  het Agentschap Innoveren en Ondernemen), het Europese ruimteagentschap en andere financieringsinstanties, waaronder uiteraard de Belgische Defensie zelf.

Samenwerkingsmogelijkheden kunnen worden geïdentificeerd door de beschrijvingen van de mogelijkheden en onderzoeksinteresses van onze departementen, onderzoekspolen en laboratoria te bekijken, of door rechtstreeks contact op te nemen met het Research Support Office (RSWO) dat kan helpen bij het identificeren van het geschikte expertteam binnen de KMS en bij het opzetten van een project.