Generaal-majoor Vandeveld

Jens Parisis vertelt over zijn ontmoeting met generaal-majoor Vandeveld.

Volgens militaire stiptheid kwam ik aan om 09u20 bij het Militair Huis van de Koning voor mijn eerste opwachting bij de Generaal-Majoor Vandeveld om 10u00. De tijd verdrijven was aangenaam met 1e Korporaal-Chef Vilain die uitgebreid antwoordde op al mijn vragen over de paleizenwacht, zijn operationeel verleden en zijn huidig werk. Inderdaad, het soort van contact met beroepsvrijwilligers en onderofficieren waarvan er te weinig zijn gedurende de KMS. Vijf minuten voor tijd wandelde ik dan de ceremoniële wereld binnen, waar ik werd ontvangen door een vriendelijke mevrouw in zo’n pakje waarin muzikale genieën de piano bespelen. Via een indrukwekkende trap kwam ik bij de vertrekken van de Generaal en een tafeltje waar ik nog even mocht wachten. Om het nog aangenamer te maken, kreeg ik iets te drinken aangeboden. Ik had eigenlijk nog niet echt nagedacht over wat ik ging zeggen of doen en ik was even rustig alsof ik op het bed van een promgenoot nog eens wat verhalen ging oprakelen. Ik wou mezelf toch wat activeren, nadat ik de vriendelijke vrouw in haar pakje simpelweg had gevolgd. Dus ik nam mijn notitieboekje en probeerde vragen te formuleren over hoe het gesprek met de Koning zou verlopen of wat ik eventueel aan de Koning zou mogen vragen. 

Ergens was ik ervan uitgegaan dat de Generaal zijn bureau zich bevond achter de wenteltrap die verder omhoog leidde. Daarom verschoot ik toen er een zoveelste deur openging, maar deze keer de Generaal zelf vanuit de dichtstbijzijnde deur tevoorschijn kwam. Met mijn boekje en balpen nog in mijn hand, voelde ik me wat onhandig toen ik de Generaal een hand schudde. In zijn bureau stonden meerdere éénpersoonszetels en een grote sofa. Stress. Ik probeerde zo elegant mogelijk te wijzen naar een éénpersoonszetel om te achterhalen of dat zijn bedoeling was. Gelukkig maakte hij daarop snel duidelijk dat ik in de sofa mocht plaatsnemen. Vervolgens hadden we een aangenaam gesprek, waarin hij oprecht geïnteresseerd leek in mijn mening en motivatie over bepaalde keuzes aan de KMS. Verder heb ik niet kunnen opmaken of de Generaal nu Frans- of Nederlandstalig is. Knap. Wel kwam ik te weten kwam dat hij zowel repetitor als DEAO is geweest op de KMS. Stom van mezelf dat ik dat niet had uitgevonden op voorhand, dan had ik hem bijvoorbeeld kunnen vragen of hij benieuwd was naar een bepaalde verandering die in zijn termijn werd doorgevoerd of op de horizon verscheen. Iedereen vindt het leuk om te zien dat zijn werk iets heeft opgebracht. 

Na een halfuur verscheen de vriendelijke vrouw weer en werd ik door de verschillende sluizen weer naar buiten geleid. Toen bleek 1e Korporaal-Chef Vilain vaak ontbeten te hebben met de Generaal in zijn tijd als DEAO en voelde ik me nog stommer, omdat ik er was van uitgegaan dat de 1e Korporaal-Chef daar wel niks over zou weten. Ook daarvoor dient de KMS: elke dag bijleren!  

Jens Parisis
(156 SSMW)

Eedaflegging Jens Parisis