COVID-19: Leerlingen zomerkamp getest

  • 22 juli 2020

Naar aanleiding van de misleidende communicatie in verschillende media, hierbij de feiten op een rijtje:

Onze leerlingen van de bachelor- en masterjaren vertrokken op 6 juli naar hun respectievelijke zomerkampen. De groep leerlingen die hun eerste of tweede jaar beëindigden, gingen naar Leopoldsburg. Gezien de huidige situatie werden strenge maatregelen getroffen om het kamp in alle veiligheid te laten verlopen. Zo leven de leerlingen en hun kader tijdens die periode in bubbels per peloton, dragen ze mondmaskers en werd het programma zodanig aangepast dat de afstandsregels te allen tijde gerespecteerd worden.

Vorige week meldde een leerling dat iemand uit zijn thuisomgeving positief getest had. Onmiddellijk werd, volgens het protocol van Defensie, het hele peloton van de leerling in kwestie geïsoleerd en getest. In totaal testten twee leerlingen van dat peloton positief. Zij vertoonden echter geen symptomen van Corona. Daarop werd het hele peloton in quarantaine geplaatst.

Voor een deel van de leerlingen liep het zomerkamp vorige vrijdag ten einde. Een van hen testte na het verlaten van het kamp positief.  “We hebben meteen de nodige voorzorgsmaatregelen genomen”, zegt kolonel Pirenne, directeur van de basisvorming. In de praktijk houdt dat in dat het betrokken peloton en kader van de leerling in quarantaine geplaatst en getest wordt. Alle militaire activiteiten werden voor het hele kamp stopgezet en vervangen door een alternatief programma, en alle leerlingen van ‘Summer 2 en 3’ werden ‘bewarende maatregelen’ opgelegd. In tegenstelling tot wat gepubliceerd werd via verschillende media, werden dus niet alle leerlingen op het zomerkamp in Vlasmeer in quarantaine geplaatst.

Kolonel Pirenne verduidelijkt: “We hebben intussen nagetrokken met wie die persoon contact heeft gehad. Vandaag, woensdag, zullen die personen getest worden. In geval van een eventuele besmetting willen we dat de andere aanwezigen geen onnodig risico lopen. Het is niet de bedoeling om de mensen hier in quarantaine te plaatsen. We waken er nu nog meer over dat militairen samenblijven binnen hun vaste groep of bubbel. Zo kan een eventuele besmetting zich niet verder verspreiden”.