Andere

Basis stafvorming (BStV)

De Basis stafvorming is de eerste stap in de voortgezette vorming van de officieren. Het is een vervolmakingscursus ter ontwikkeling van de competenties die noodzakelijk zijn voor een junior officer om commando- en staffuncties in een nationaal of internationaal kader te kunnen uitoefenen.

De cursus is samengesteld uit twee delen: een gemeenschappelijk gedeelte met algemene vakken en een machtsspecifiek gedeelte dat zich richt op operaties eigen aan het component (Land, Lucht, Marine, Medisch)

Vorming voor kandidaat hoofdofficieren (VKHO)

De vorming voor kandidaat hoofdofficieren is de tweede stap in de voortgezette vorming van de officieren. De VKHO heeft als doel de competenties te ontwikkelen die noodzakelijk zijn voor een senior officer om commando- en staffuncties in een nationaal of internationaal kader te kunnen uitoefenen.

De cursus duurt 31 weken en wordt georganiseerd over drie vormingsdomeinen: 'Operaties', 'Management & Leadership' en 'Veiligheid en Defensie'.

Cursus 'contractmanagement en lokale aankopen'

Het doel van de cursus is om de deelnemers de procedures aan te leren om goederen, diensten en infrastructuur ten behoeve van Defensie te verwerven, te onderhouden, te bouwen en/of te renoveren, alsook de procedures voor de opvolging van de uitvoering van de contracten. De deelnemers moeten in staat zijn de begrotingsmiddelen, die betrekking hebben op deze aankopen, te ramen, te beheren en te controleren.

Seminarie voor toekomstige korpscommandanten

Het seminarie organiseert zich over acht dagen en heeft tot doel de toekomstige korpscommandanten zo goed mogelijk voor te bereiden op het uitoefenen van hun nieuwe functie. Elk stafdepartement krijgt de kans om zijn adviezen en aanbevelingen mee te delen aan de nieuwe korpscommandanten opdat ze hun functie zo goed mogelijk zouden kunnen uitoefenen.

Cursus 'raadgever in het recht van de gewapende conflicten'

De vorming heeft tot doel de competenties te ontwikkelen die noodzakelijk zijn om de militaire overheden te kunnen adviseren in de toepassing van het recht van de gewapende conflicten, de inzetregels, de doctrine en het onderricht ter zake. De cursist kan na de vorming deelnemen aan een buitenlandse operatie en de bevelhebbers daarover adviseren.