Academisch

Door de akkoorden van Bologna heeft de KMS zich aangepast aan het universitaire model, door de curricula van de bachelors en masters aan te passen, doctoraatsopleidingen mogelijk te maken en door de voortgezette opleidingen te integreren. De onderwijsprogramma’s zijn verspreid over drie cycli. De eerste cyclus, die drie jaar duurt of 180 ECTS omvat, leidt tot het behalen van het bachelordiploma, de tweede cyclus mondt uit in het masterdiploma en de derde omvat de doctoraten (PhD).

Sinds 17 juni 2009 zijn de bachelor & master opleidingen POL & SSMW aan de KMS officieel geaccrediteerd.