Koninklijke Militaire School

.be

Home

Home  SCGW

Departement Gedragswetenschappen

Website KMS

U bent hier :

© Copyright  2010 - 2014 (KMS/ERM/RMA)

Disclaimer

Welkom in de leerstoel recht.


De leerstoel recht leert aan de studenten van de KMS in hun basisvorming de beginselen van de verschillende takken van het recht aan. Naast de basisvorming verzorgt de leerstoel ook de cursussen van internationaal humanitair recht in het kader van de voortgezette vorming van officieren (basisstafvorming, vorming kandidaat-hoofdofficier, Hogere Stafopleiding en Hogere Opleiding Militair Administrateur) en de vorming “Raadgever Recht van de Gewapende Conflicten”, een cursus voor de officieren die de militaire overheden moeten adviseren inzake de toepassing van het recht van de gewapende conflicten en de inzetregels. Anderzijds wordt in de leerstoel aan wetenschappelijk onderzoek gedaan en wordt bijgedragen aan doctoraten zowel aan de KMS als aan andere universiteiten, aan wetenschappelijke publicaties en aan de werking van verschillende wetenschappelijke verenigingen of onderzoekscentra zoals het Studiecentrum voor militair recht en oorlogsrecht en de International Society for Military Law and the Law of War.


Het bijzondere aan de leerstoel recht is dat de onderwezen cursussen aangepast zijn aan de realiteit van de militaire opdrachten en het militair statuut en aan de lopende en afgelopen land-, lucht- en maritieme operaties.


Bovenop de juridische bagage biedt de leerstoel recht de studenten ook de gelegenheid om in contact te komen met de Belgische en internationale academische wereld tijdens de deelname aan verschillende wedstrijden van internationaal humanitair recht, waar zij andere studenten van Belgische of buitenlandse universiteiten of militaire academies ontmoeten. Gecoacht door het personeel van de leerstoel nemen studenten van de KMS deel aan twee wedstrijden van internationaal humanitair recht die door het Rode Kruis worden georganiseerd (in Brussel en in Den Haag) en aan de competitie van internationaal humanitair recht voor militaire academies, georganiseerd door het Internationaal Instituut voor humanitair recht in Sanremo.


Stanislas Horvat

Docent

Leerstoelhoofd DRRE

Leerstoel recht (DRRE)

« Terug

Cursussen basisvorming

Personeel

Onderzoek

Publicaties

Basisvorming

Naast het aanleren van de basisbeginselen van het recht verzorgt de leerstoel cursussen in verschillende takken van het recht waarmee de studenten zullen of kunnen worden geconfronteerd in hun toekomstige functies als officier. Aldus laten de cursussen grondwettelijk recht en administratief recht aan de studenten toe de structuur van de Staat, de werking van zijn instellingen en de organisatie van de rechtelijke macht te begrijpen om zo bewust te worden van het belang van de waarden en democratische instellingen die ze als militair zullen moeten verdedigen.


De cursus humanitair recht geeft aan de studenten de basiskennis van het internationaal humanitair recht, zoals door de Conventies van Génève vereist. Deze cursus kan worden aangevuld, voor studenten die kiezen voor de module Gedragswetenschappen, door de cursus ontwapeningsrecht die tot doel heeft de verschillende middelen en methoden van wapenbeheersing, vooral na de Tweede Wereldoorlog, vanuit juridisch oogpunt te bestuderen en door de cursus internationaal strafrecht, die bestaat uit een studie van verschillende zaken aanhangig gemaakt voor internationale tribunalen.


Andere, meer gespecialiseerde cursussen bieden de studenten de kennis van specifieke rechtsonderwerpen, naargelang de gekozen afstudeerrichting. Zo kunnen de studenten van de master in de ingenieurswetenschappen dankzij de cursus industrieel recht hun toekomstig beroep als officier-ingenieur in een juridische context situeren. De cursus maritiem recht biedt een diepgaande studie van het zeerecht en het recht van de gewapende conflicten op zee, alsook de analyse van bepalingen van het intern recht die de activiteiten van de marinecomponent van de strijdkrachten direct beïnvloeden. De cursus burgerlijk recht geeft de studenten inzicht in de regels die de betrekkingen tussen personen beheersen. Tenslotte heeft de cursus strafrecht tot doel de studenten een solide basis te geven om zo beter te begrijpen hoe onze maatschappij via het recht strafbare gedragingen sanctioneert.