Koninklijke Militaire School

.be

Home

Home  SCGW

Departement Gedragswetenschappen

Website KMS

U bent hier :

© Copyright  2010 - 2014 (KMS/ERM/RMA)

Disclaimer

Leerstoel filosofie (FILO)

Welkom in de leerstoel filosofie.


In de verschillende cursussen gedoceerd aan deze leerstoel krijgen de studenten niet enkel specifieke filosofische kennis en vaardigheden aangeboden. Ze ontvangen tevens  heel wat intellectuele bagage die hen zal helpen tijdens hun verdere opleiding en latere functie als officier.


Militaire ethiek, logica en burgerzin vormen het grootste brok van de onderwezen cursussen. De militaire ethiek laat ons nadenken over de legitimiteit van geweld en oorlog. Hoe kan geweld überhaupt rechtvaardig zijn? Hoe kan ik me als mens handhaven ten midden van het (oorlogs)geweld? Dit zijn vragen die regelmatig terug komen en uitvoerig behandeld worden tijdens de lessen.


De colleges Logica en argumentatieleer geven niet enkel een inleiding in de geformaliseerde logica, maar de studenten leren ook de redeneringen te ontmantelen waarmee we in de dagelijkse omgangstaal mensen van iets proberen te overtuigen. Correct argumenteren en drogredenen ontmaskeren zijn immers, als officier, onontbeerlijke eigenschappen.


Burgerzin slaat dan weer een brug naar de politieke wereld. Fundamentele begrippen als staat, democratie, rechten & plichten… worden belicht vanuit verschillende, maar steeds filosofische  perspectieven. Studenten die in een later stadium (Master) kiezen voor de module gedragswetenschappen, kunnen zich verdiepen in de sociale filosofie. In deze cursus wordt de relatie tussen filosofie en maatschappij verder bestudeerd.


Dit korte overzicht toont aan dat filosofie geen wereldvreemde discipline is, maar altijd in relatie staat tot maatschappelijke veranderingen. Kenmerkend echter, voor het filosofisch perspectief, is het steeds kritisch bekijken van deze ontwikkelingen.

Carl Ceulemans

Hoogleraar

Leerstoelhoofd FILO

« Terug

Cursussen

Personeel

Onderzoek

Publicaties