Koninklijke Militaire School

.be

Home

Home  SCGW

Departement Gedragswetenschappen

Website KMS

U bent hier :

Welkom in het departement gedragswetenschappen.


Het Departement Gedragswetenschappen (SCGW) is een multidisciplinair departement en omvat de leerstoelen rechten, filosofie, psychologie en sociologie.

Deze vier leerstoelen verschaffen een reeks cursussen voor de studenten van de Koninklijke Militaire School (KMS), hoofdzakelijk studenten van de Faculteit Sociale en Militaire Wetenschappen (SSMW), zowel op bachelor als master niveau.

Naast deze zuiver academische dimensie, open voor de wereld van het onderzoek, voeren de leden van het departement - professoren, docenten en onderzoekers – onderzoeken uit in zeer diverse vakgebieden, maar steeds direct of indirect gerelateerd aan het militaire milieu. Heden staat professor Philippe Manigart aan het hoofd van dit departement dat een twintigtal medewerkers telt.  

Philippe Manigart

Gewoon hoogleraar

Departementshoofd