Het museum van de KMS

Het nieuwe museum van de Koninklijke Militaire School werd officieel ingehuldigd op 23 september 2011. Het museum staat open voor alle geïnteresseerde bezoekers, zowel van binnen als van buiten Defensie. Curator is de heer Marc Beyaert.
Een voorsmaakje ...
In het museum geven zowat 800 items een schitterend beeld van de geschiedenis van de KMS sedert haar oprichting in 1834. In elk van de zes modules komt een specifiek tijdvak aan bod.
Module 1 : 1834 - 1873

De moeilijke beginperiode van de School aan de Naamse Poort begint met de Franse generaals Chapelié en Nerenburger en met de eerste Belgische schoolcommandant Liagre. Een School eerst enkel voor de "Speciale wapens": Artillerie-Genie, later ook voor de "Gewone wapens": Infanterie en Ruiterij. Eminente professoren geven er les: Adolphe Quételet, Jean-Servais Stas, Jean-Baptiste Madou en zelfs Charles De Coster (Tijl Uilenspiegel). De cursusboeken en de persoonlijke notities van de leerlingen illustreren het hoog niveau van het onderwijs. In schilderijen, gravures en zelfs foto's, komen de leerlingen zelf in beeld en de "Livres de punition" zijn een bron van sappige anekdotes. Oud-leerlingen van deze periode vinden we later terug in Rome, in Algerije, Mexico, Peru en in de Amerikaanse Secessieoorlog.
Module 2 : 1874 - 1908

De School werd "tijdelijk" ondergebracht in een vroegere abdij aan het Ter Kamerenbos.  Tientallen tekeningen van de leerlingen zelf tonen ons hun dagelijks leven in de slaap- en eetzalen, tijdens de les en de studie, maar ook de Infectie, de duels, de gestraften in de gevangenis, de overvloedige Pampoumaaltijden, de "ongelukjes" in de eendenpoel ... De koninklijke prinsen Boudewijn en Albert worden in onze School klaargestoomd voor hun latere taak. Wetenschappelijke en didactische instrumenten en cursussen tonen aan dat de School de nieuwe uitvindingen (electriciteit, telegraaf, telefoon ..) op de voet volgde. Twintig landen vertrouwden ons de opleiding van hun officieren toe, terwijl onze oud-leerlingen zich opnieuw in het buitenland onderscheiden: 300 onder hen in Congo, andere in Thailand, twee onder hen begeleidden baron de Gerlache bij zijn overwintering op Antarctica.
Module 3 : 1909 - 1918

Koning Leopold II doet de School naar Brussel zelf terugkeren en laat aan het Jubelpark, met zijn expopaleizen, een prestigieus schoolgebouw neerzetten op een campus die zich over 5 ha uitstrekt. Generaal Leman eist de hoogste kwaliteit van de leerlingen, maar ook van de professoren. De barbaarse Duitse inval van augustus 1914 slaat deze Belle Epoquedroom aan diggelen: de Duitsers bezetten onze School en laten er een puinhoop achter. Driehonderd leerlingen en oudleerlingen sneuvelen in deze verschrikkelijke loopgravenoorlog. Een unieke etsenreeks van Jacques Madyol toont die oudleerlingen, die tijdens de oorlog de hoogste commando-posten verzekerden.  
Module 4 : 1919 - 1945

Door een vroegere promotiegenoot tot Schoolcommandant te benoemen en door zijn kinderen Leopold en Karel, latere koning en prins-regent, er te laten studeren, toont koning Albert I zijn vastberadenheid om onze School er opnieuw bovenop te helpen. De School krijgt een eigen vaandel, een wapenschild en wapenspreuk en vanaf 1936 mogen wij ons "koninklijk" noemen. Het herwonnen hoog niveau van onze opleiding brengt ons bezoekers van over heel de wereld. Een nieuw uniform en nieuwe tradities, als de Degen des Konings en het jaarlijks bal van de KMS, doen hun intrede. Sappige karikatures brengen het dagelijks leven van de leerlingen in beeld. Tot in mei 1940 de waanzin van de oorlog ons opnieuw overvalt. Leerlingen en oudleerlingen onderscheiden zich tijdens de Achttiendaagse Veldtocht, bij de ontsnappingen uit de gevangenkampen, aan de zijde van de Geallieerde troepen, maar vooral bij het Verzet, meer bepaald bij het Geheim Leger. Ondanks de wreedheden van de Gestapo en de hel van de concentratiekampen, houden zij het licht van de hoop brandende.
Module 5 : 1946 - 1993

Tegen de angelsaksische druk in, en met de steun van de professoren E. Franckx en P. Cauchie  kan Generaal Beernaerts zijn visie doordrukken: de naoorlogse KMS zal zowel een academische als een praktisch militaire vorming blijven verstrekken. Naast een nummer krijgen de promoties voortaan ook een naam. Vroegere tradities worden hernomen: de Degen des Konings, de jaarlijkse bals, de Pampou. Vanaf 1978 doen vrouwelijke leerlingen hun intrede. Rijk geïllustreerde promotieboeken, leerlingenblaadjes en stickers tonen niet enkel de nieuwe technische mogelijkheden, maar ook de grotere mondigheid van de nieuwe generaties. Snelle wetenschappelijke ontwikkelingen o.m. inzake nucleaire fysica, fotogrammetrie, ballistiek, scheikunde, informatica, mechanica, telecommunicatie enz, dwingen onze leerstoelen tot een voortdurende aanpassing van het programma-aanbod en de cursussen.  In 1984 viert de KMS haar 150-jarig bestaan.
Module 6 : 1994 - heden

Ondanks druk van de Europese Unie, wordt onze sterk verouderde infrastructuur in situ gerenoveerd, uitgebreid en aangepast aan het toegenomen leerlingenaantal (bekijk de fotoreportage over de moderne infrastructuur van de KMS). De koninklijke prinsen Filip, Laurent en Amadeo krijgen hun opleiding in de KMS.  In deze na-Koude-Oorlogperiode bezoeken buitenlandse delegaties van over de gehele wereld onze School, terwijl buitenlandse leerlingen en stagiairs van zo'n 20 landen onze cursussen volgen.  In deze module krijgen Thierry Lotin en astronaut Frank De Winne een ereplaats, terwijl ook het Defensiecollege en de Speciale Divisie aan bod komen. Hier zijn tevens de portretten van alle Schoolcommandanten sinds 1834 en van de Studiedirecteurs sinds 1985 opgehangen. Ten slotte kunnen bezoekers op een computer surfen doorheen onze rijke, maar nog steeds onvolledige reeks promotiefoto's.
Geleid bezoek aan het museum