U bent hier :

© Copyright 2010 - 2014 (KMS/ERM/KMA/RMA)

Sitemap  l  Disclaimer

Koninklijke Militaire School

.be

Home

Home

RMA Only

Agenda

Contact

Organisatie

Contact Agenda Organisatie en personeel Multimedia en downloads

Foto’s

Home

Van harte welkom in de Koninklijke Militaire School

Via deze webpagina en bijhorende links proberen we je op weg te helpen om je nieuwe werkomgeving wat beter te leren kennen, voor je aankomst of tijdens je verblijf op de Campus Renaissance. Het is een leidraad waarin we je meenemen naar verschillende onderdelen van onze website (sitemap).

De Campus Renaissance

De KMS bevindt zich op de Campus Renaissance.

Praktisch

Ligging van de Campus

Transport naar de Campus en in Brussel

Plannetje van de Campus

Hotels in de buurt van de Campus

Kwartierdiensten

Verschillende diensten staan klaar om ons verblijf op de Campus in goede banen te leiden:

Veiligheid (toegang, parking, evacuatie, houding bij calamiteiten, ...)

S4-Infra (logement, uitrusting, drukkerij, procure, postverdeling, ...)

ASE 175 (administratie; verloven worden rechtstreeks aangevraagd bij het secretariaat van uw dienst/cursus/vorming)

HORECA (voor de openingsuren en maaltijden van onze self-service en cafetaria kan je op de website terecht)

Reglement van inwendige orde

Alle leerlingen, stagiairs en kaderleden van de KMS zijn verplicht zich te schikken naar de voorschriften van het Reglement van Inwendige Orde (ROI) van de KMS. Je vindt dit reglement terug op ons intranet RMA Only. Tijdelijke bezoekers dienen zich aan de veiligheidsrichtlijnen van de Campus te houden en melden zich aan bij het wachtlokaal aan de Hobbemastraat.

Toegang

Leerlingen hebben enkel toegang tot de Campus via het wachtlokaal aan de Hobbemastraat. Stagiairs en kaderleden met een geactiveerde badge kunnen de Campus ook in of uit via de Leonardo da Vincistraat (in principe tussen 06.45 - 09.00 Hr en 15.00 - 17.15 Hr). De grote poort aan de Renaissancelaan wordt slechts voor bepaalde gelegenheden geopend. Nooduitgangen mogen enkel in geval van nood worden gebruikt.

De toegang tot de Campus wordt geverifieerd d.m.v. een badge. Militairen met een badge van Defensie moeten hun badge door de dienst Veiligheid voor hun verblijfperiode op de Campus laten activeren. Aan anderen kan een tijdelijke badge worden uitgereikt.

Leerlingen en stagiairs mogen bezoekers ontvangen in de cafetaria vanaf het einde van de dienst en vanaf 07.00 Hr tijdens het weekend. De bezoekers verlaten de Campus ten laatste om 23.00 Hr. Kaderleden mogen bezoekers in het kader van hun opdracht ook tijdens de diensturen ontvangen. Bezoekers worden overal vergezeld van een leerling, stagiair of kaderlid.

Parking

Wij raden iedereen aan om de Campus renaissance te vervoegen met het openbaar vervoer, te voet of met de fiets. Op de Campus zijn fietsstallingen voorzien. Leerlingen en stagiairs die met de wagen of per bromfiets/moto komen, dienen hun voertuig te parkeren in de ondergrondse parking (een aantal plaatsen zijn a priori gereserveerd). Hou er rekening mee dat het aantal parkeerplaatsen beperkt is en dat parkeren in de omgeving van de Campus bijzonder moeilijk is (bewonerskaart, blauwe zone, ...), en daarenboven op de meeste plaatsen betalend. De kaderleden kunnen hun wagen kwijt in de ondergrondse parking of op een van de schaarse parkeerplaatsen bovengronds (ook hier kan de KMS geen plaats garanderen).

KMS +

Op de Campus ben je niet alleen. Binnen de structuur van de Belgische Defensie maakt de KMS deel uit van de Algemene Directie Vorming  (DG Vmg), waarvan de staf eveneens gehuisvest is op de Campus Renaissance. De Campus huisvest ook het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie (KHID), twee antennes van ACOS Well Being (een lokale dienst voor preventie en veiligheid op het werk, en de milieutechnische eenheid Brussel), het Medisch Regionaal Centrum KMS (een afdeling van van het 4de Element voor Medische Interventie, een eenheid van de Medische Component van Defensie), en het Defensie-informatiecentrum van Brussel (een afdeling van de Algemene Directie Communicatie) en organisaties verbonden aan de KMS.

Infrastructuur

Je kan de Campus virtueel bezoeken via onze fotoreportage over de infrastructuur. Wist je dat een groot deel van de Campus Renaissance deel uitmaakt van het bouwkundig erfgoed van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Onze website biedt u nog meer bijkomende informatie over de historiek van de KMS. Wij beschikken ook over een eigen museum.

Logement

Leerlingen (basisvorming) die op de Campus Renaissance studeren, beschikken over gratis logement ter plaatse. Stagiairs (voortgezette vorming) kunnen eveneens een verzoek tot logement indienen. Zij doen dit via het secretariaat van hun specifieke cursus/vorming. De Campus beschikt ook over een aantal transitkamers voor een verblijf van zeer korte duur.

De voorschriften van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de huur zijn van toepassing. Er wordt geen waarborg gevraagd. Het logement is een rust- en studieplaats, en geen woonplaats, noch verblijf of intrek voor familie, vrienden of vriendinnen. Het onderhoud van de kamers gebeurt door een burgerfirma. De gebruiker houdt te allen tijde zijn kamer netjes in orde. Gedetailleerde logementsvoorschriften zijn hernomen in het reglement van inwendige orde.


Opdracht van de KMS

De Koninklijke Militaire School is een militaire instelling voor universitair onderwijs die belast is met de academische, militaire en sportieve vorming van de officieren van Defensie.

Wat wij willen, doen en geloven vind je terug in onze opdrachtverklaring.

Je kan ook de algemene beleids- en strategische oriŽntatienota van de KMS downloaden.

Organisatie van de KMS

De KMS bestaat uit:

- het Commando

- de Directie basisvorming officieren (DFBO)

- het Defensiecollege

- de Directie academisch onderwijs (DEAO)

- de Directie Steun (DSA)

Onze website biedt de mogelijkheid om on-line en interactief de volledige organisatiestructuur van de KMS te raadplegen. Je kan op elk onderdeel van de structuur doorklikken en het personeelsbestand raadplegen. Verscheidene academische departementen van de KMS beschikken over een sub-website waarop meer informatie over het departement is terug te vinden.

Indien je snel de gegevens van een persoon wil vinden, dan maak je best gebruik van onze contactpagina.

Vormingen aan de KMS

Onze website biedt informatie over de academische vorming, de militaire vorming en de sportieve vorming aan de KMS.

Onze fotoreportage over de militaire initatiefase (MIF) is bijzonder succesvol bij sollicitanten voor de KMS.

Maak gebruik van onze interactieve studiegids om meer over de verschillende vormingen, curricula en cursussen te weten te komen. De rubrieken uit de studiegids kunnen op maat on-line in pdf worden gegenereerd.

Je kan ook rechtstreeks navigeren naar de cursusfiches van de Bachelor & Master opleidingen (afdrukken naar pdf is eveneens mogelijk).

Hieronder staan de verschillende academische vormingen aan de KMS nog eens op een rijtje :

Basisvorming

Bachelor in de ingenieurswetenschappen (POL)

Master in de ingenieurswetenschappen (POL)

Bachelor in de sociale en militaire wetenschappen (SSMW)

Master in de sociale en militaire wetenschappen (SSMW)

Basisvorming via de Speciale Divisie

Speciale Divisie

Master in de nautische wetenschappen (off-campus : Hogere Zeevaartschool, Antwerpen)

Industrieel ingenieur bij Defensie (off-campus : Hogeschool)

Medische studies via Defensie (off-campus : Universiteit)

Piloot bij het hulpkader

Luchtverkeersleider (ATC) bij het hulpkader

Basic Transport Conversion Course (BTCC)

Airline Transport Pilot License - Heli (ATPL-H)

Voortgezette vorming

Basis Stafvorming (BstV) (professionele vorming)

Vorming Kandidaat Hoofdofficer (VKHO) (professionele vorming)

Hogere Stafopleiding (HstO) (Master in de politieke en militaire wetenschappen ; Stafbrevethouder - SBH)

Hogere Opleiding Militair Administrateur (HOMA) (Master in openbare en militaire administratie ; Hoger Brevet voor Militair Administrateur - MAB)

Doctor in de toegepaste wetenschappen

Doctor in de sociale en militaire wetenschappen

Specifieke taalcursussen

Overgang beroeps- of aanvullingsofficier

Kandidaat-beroepsmajoor

Kandidaat-reservemajoor

Grondige kennis tweede landstaal

Andere specifieke cursussen

Raadgever Recht van de Gewapende Conflicten (RRGC)

Cursus contract management en lokale aankopen

Informatica

Voor vragen omtrent de door Defensie ondersteunde hardware en software kan je terecht bij het CBIT (Centrum voor bureautica en informatietechnologie).

Als lid van de KMS (kader, leerling of stagiair) kan je inloggen op het intranet van de KMS (RMA Only). Je kan er terecht om het intern berichtenbord, de interne documentatie- en hyperlinkgids van de KMS te raadplegen, je in te schrijven voor welbepaalde activiteiten (plechtigheden, spinningsessies, griepvaccinaties ...), je persoonlijk profiel op de website te wijzigen, en nog veel meer. Maak er een goede gewoonte van om iedere dag in te loggen, zo blijf je automatisch op de hoogte van heel wat zaken.

Kaderleden en stagiairs van het Defensiecollege kunnen naast RMA Only ook inloggen op het specifiek Intranet van het Defensiecollege.

Leerlingen, stagiairs en kaderleden kunnen vanop de Campus ook inloggen op het intranet van Defensie.

De KMS beschikt over een Learning Management System (LMS-ILIAS.DE), een specifieke elektronische leeromgeving.

De punten van de leerlingen uit de Bachelor & Master opleidingen worden beheerd door het Student Management Program (SMP).

E-mails kan je off-site raadplegen via je persoonlijke IDCN-mailbox (Corporate Defence Network) of de KMS-webmail.

Elke stagiair (met uitzondering van de Basis- Stafvorming) beschikt over een laptop voor de duur van de vorming en krijgt een IDCN-account.

Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek is een van de bouwstenen van universitair onderwijs. De KMS is uiteraard ook betrokken bij verschillende wetenschappelijke onderzoeksprojecten van Defensie. Master-thesissen hebben vaak betrekking op een element van het wetenschappelijk onderzoek aan de KMS. Voor alle vragen kan je terecht bij onze coŲrdinatiedienst van het wetenschappelijk onderzoek (RSWO).

Op de website kan je terecht voor een overzicht van de doctoraatsthesissen, wetenschappelijke publicaties en masterscripties.

Bibliotheek

Een deel van de Universitaire Bibliotheek van Defensie (UBDef) bevindt zich op de Campus Renaissance. Contacteer gerust het personeel BUDef .

Sport

De leerlingen (basisvorming) volgen een uitgestippeld sportprogramma.

Voor de stagiairs (voortgezette vorming) en de kaderleden van de KMS is het op peil houden van de fysieke conditie een individuele verantwoordelijkheid. Op onze website vind je informatie over de verplichte militaire tests voor lichamelijke geschiktheid (MTLG).

Iedereen kan terecht bij de sportdienst voor de nodige sportbegeleiding in verschillende sportdisciplines.

Kaderleden mogen gratis gebruik maken van de sportinstallaties, dit gedurende de sporturen kader.

In onze fotoreportage over de infrastructuur van de KMS wordt een blik geworpen op de verschillende sportinstallaties.

Alle sportactiviteiten die plaatsvinden op de Campus Renaissance vind je terug op onze gedetailleerde sportkalender. Je kan er rechtstreeks naartoe surfen vanuit het intranet RMA Only.

Gezondheidszorgen

Het personeel van het Medisch Regionaal Centrum KMS (de “infirmerie”) staat klaar om de nodige medische zorgen toe te dienen.

In geval van medische vrijstelling die buiten de Campus wordt uitgesproken, brengt de leerling, stagiair of kaderlid zijn secretariaat op de hoogte en stuurt het voorziene medische certificaat op (je vindt het terug op het intranet RMA Only).

Leerlingenbegeleiding

Niemand wordt aan zijn lot overgelaten. De leerlingen (basisvorming) kunnen steeds terecht bij de dienst leerlingenbegeleiding.

Activiteiten

Je kan gebruik maken van de kalender op onze website om op de hoogte te blijven van de verschillende activiteiten die op de Campus Renaissance worden georganiseerd. Doorklikken op iedere activiteit leidt tot bijkomende informatie.

Zekere activiteiten maken het onderwerp uit van een fotoreportage. Die publiceren wij dan via onze multimedia-sectie.

Jouw actieve deelname aan de plechtigheden en tradities van de KMS is van groot belang. Leerlingen en stagiairs dienen vaak verplicht deel te nemen. Kaderleden ontvangen steeds een persoonlijke uitnodiging (via e-mail of RMA Only). Zij kunnen zich dan on-line inschrijven via het intranet RMA Only.

Activiteiten op niveau School worden in goede banen geleid door de dienst Public Relations. Daar kan je ook terecht met vragen over de internet- website van de KMS.

Iedere activiteit op zich is van belang. De grootste publiektrekkers zijn de plechtige opening van het academiejaar (plechtigheid intrede van de nieuwe promoties), de Open Campus Day (bekijk zeker eens de fotoreportage) en het bal van de KMS.

Vergaderzalen en conferentieruimtes

In onze fotoreportage over de infrastructuur van de KMS wordt een blik geworpen op de verschillende vergaderzalen en conferentieruimtes.

Zij worden technisch beheerd door het audio-visueel centrum (CTAV) van de KMS.

Aanvragen voor het gebruik van de verschillende zalen doe je via de event manager van de dienst Public Relations.

Alumni

Sinds april 2012 onderhoudt de KMS een Alumni-website. Alle afgestudeerden van de basis- ťn de voortgezette vorming kunnen zo met elkaar contact onderhouden, maar de website biedt veel meer dan dat: documenten, berichtenbord, fotoreportages, kalender, hyperlinks, informatie over de verschillende Verenigingen der Anciens, ...

Aalmoezenier en moreel consulent

Een aalmoezenier en moreel consulent hebben hun vaste stek op de Campus renaissance. Je bent altijd welkom.

De Campus Renaissance

Opdracht van de KMS

Organisatie van de KMS

Vormingen aan de KMS

Leerlingenbegeleiding

Aalmoezenier en moreel consulent

Gezondheidszorgen

Wetenschappelijk onderzoek

Bibliotheek

Informatica

Sport

Activiteiten

Vergaderzalen en conferentieruimtes

Alumni

Top

Top

Top

Top

Top

Top

Top

Top

Top

Top

Top

Top

Top

Top

Vakbonden

De vakbondsafgevaardigden vind je op het intranet van Defensie : vakorganisaties lokale afgevaardigde.

Top

Vakbonden