U bent hier :

© Copyright 2010 - 2014 (KMS/ERM/KMA/RMA)

Sitemap  l  Disclaimer

Koninklijke Militaire School

Agenda

Contact

Organisatie

Contact Agenda Organisatie en personeel Multimedia en downloads

Foto’s

RMA Only

.be

Home

Home

Home

Bezoek aan het Fort van Breendonk

De hoofdopdracht van de KMS bestaat er in om de kandidaat-officieren zo goed mogelijk voor te bereiden op hun toekomstige functie. Naast een academisch, militair, sportief en karakterieel luik, bevat de vorming van de kandidaat-officier ook een vorming tot burgerzin. Wie ervoor kiest om officier te worden, houdt niet op om burger te zijn binnen zijn of haar samenleving. Wel integendeel. Van een militair, en van een officier in het bijzonder, wordt namelijk gevraagd dat hij zijn kennis en vaardigheden aanwendt ten voordele van de “publieke zaak” (de zogenoemde “res publica”) of het algemene belang van de samenleving. Indien we van onze officieren verwachten dat ze bij de uitvoering van hun taak in bepaalde extreme omstandigheden hun eigen leven en/of het leven van hun medewerkers op het spel zetten, dan is het onontbeerlijk dat ze zich terdege bewust zijn van de inzet van hun opdracht. Wat zijn de waarden waarvoor ze zich moeten inzetten (en soms hun leven wagen)? Waarom is een democratie belangrijk? Waarom moeten zoveel mogelijk mensen kunnen genieten van mensenrechten?

Om duidelijk te maken waarom waarden zoals tolerantie, vrijheid en gelijkheid zo belangrijk zijn voor een menswaardige samenleving, organiseert de KMS jaarlijks een bezoek aan het Fort van Breendonk voor haar leerlingen. Dit Fort werd tussen 1940 en 1944 door de Duitse bezetter omgevormd tot een concentratiekamp. Tijdens deze periode werden om en bij de 3.500 mensen onderworpen werden aan een onmenselijk regime van dwangarbeid. Een bezoek aan wat nu een Nationaal Gedenkteken vormt, moet duidelijk maken tot welke uitwassen totalitarisme kan leiden. Een samenleving waarin waarden zoals vrijheid, tolerantie en respect centraal staan, is nooit definitief verworven, maar vereist een voortdurende inspanning en waakzaamheid.