U bent hier :

© Copyright 2010 - 2014 (KMS/ERM/KMA/RMA)

Sitemap  l  Disclaimer

Koninklijke Militaire School

Agenda

Contact

Organisatie

Contact Agenda Organisatie en personeel Multimedia en downloads

Foto’s

RMA Only

.be

Home

Home

Home

Leerlingenbegeleiding

Om hun slaagkansen te verhogen organiseert de Dienst Begeleiding de studiebegeleiding van de leerlingen van de Koninklijke Militaire School in samenspraak met de promotiecommandanten en het onderwijzend personeel. De Dienst Begeleiding werkt op individuele en collectieve basis met en voor de leerlingen. Collectief gaat het om pedagogische begeleiding en individueel worden de leerlingen zowel pedagogisch als psychologisch begeleid indien zij dat wensen. De begeleiding is vrijwillig, behalve voor leerlingen die dubbelen. Zij worden in het jaar dat ze dubbelen verplicht opgevolgd.


De collectieve begeleiding bestaat uit workshops of de opvolging in groep omtrent studiemethode (nota nemen, samenvatten, memoriseren,…), studieplanning, mondelinge presentatie op een examen of in het kader van de masterproef,…


Individueel kunnen deze pedagogische aspecten ook aan bod komen, al dan niet aangevuld met persoonlijke moeilijkheden omtrent motivatie, concentratie, relaties, aanpassing aan het leven op de KMS,…


De individuele of collectieve opvolging start steeds met een gegevensverzameling door middel van een vragenlijst en intakegesprek met de leerling. Indien nodig is er overleg met de promotiecommandanten en het onderwijzend personeel. Op basis van deze gegevens wordt dan  in overleg met de leerling een actieplan opgesteld met de passende begeleiding. Dit zorgt er voor dat de begeleiding door de mogelijks verschillende actoren coherent wordt uitgevoerd.


Indien nodig geacht worden de leerlingen in overleg doorverwezen naar de medische dienst, de vertrouwenspersoon, de Sociale Dienst van Defensie of meer specifieke psychologische begeleiding binnen of buiten Defensie.


Aan het begin van het academiejaar stelt de Dienst Begeleiding zich op verschillende momenten voor aan de nieuwe leerlingen. De leerlingen krijgen dan uitgebreid informatie over het aanbod en de mogelijkheden en krijgen de kans kennis te maken met het personeel van de Dienst.


De Dienst Begeleiding is een eerste informatie- en aanspreekpunt voor de leerlingen. De Dienst vervult een coŲrdinerende rol in de begeleiding van de leerlingen gedurende hun hele schoolloopbaan aan de KMS, jaar na jaar, van bij de aankomst tot na de deliberaties.