U bent hier :

© Copyright 2010 - 2014 (KMS/ERM/KMA/RMA)

Sitemap  l  Disclaimer

Koninklijke Militaire School

Agenda

Contact

Organisatie

Contact Agenda Organisatie en personeel Multimedia en downloads

Foto’s

RMA Only

.be

Home

Home

Home

Raadgever Recht van de Gewapende Conflicten (RRGC)

De bekrachtiging door BelgiŽ op 16 april 1986 van het 1ste Aanvullend Protocol bij de Verdragen van GenŤve van 12 augustus 1949 impliceerde, krachtens artikel 82, het creŽren van een structuur van juridische raadgevers bij de Krijgsmacht.  
Daarom werd op 07 juli 1987 door de toenmalige Minister van Landsverdediging het voorstel goedgekeurd om een structuur van Raadgevers in het Recht van de Gewapende Conflicten (RRGC) op te richten.

Objectieven RRGC

De vorming “raadgever in het recht van de gewapende conflicten (RRGC)” heeft tot doel bij de cursist de competenties te ontwikkelen, die noodzakelijk zijn om de militaire overheden te kunnen adviseren op het gebied van de toepassing van het recht van de gewapende conflicten en de inzetregels en de doctrine en het onderricht ter zake. Bovendien dient deze vorming toe te laten om bij deelneming aan een buitenlandse operatie, de bevelhebbers te adviseren betreffende de aspecten van het RGC, de inzetregels inherent aan dat soort opdracht en de aan het RGC en dit soort operaties gerelateerde onderwerpen.

Structuur van de vorming RRGC

De vorming is verdeeld in 2 gedeelten die beiden opgebouwd zijn uit verschillende modules.
Het 2 weken durende deel I bevat de modules “internationaal publiekrecht”, “internationaal strafrecht” en “Belgisch strafrecht”. De officieren die doctor of licentiaat in de rechten zijn en de officieren met het brevet van Militair Administrateur zijn vrijgesteld van dit onderdeel.
Het 3 weken durende deel II bevat de modules “recht van de gewapende conflicten” en “inzetregels”.

Evaluaties RRGC

* Tijdens deel I:
Om de ontwikkelde competenties te evalueren wordt een individuele schriftelijke test per module georganiseerd. De praktische richtlijnen m.b.t. deze testen (al of niet met “open boek”, gebruik van de ter beschikking gestelde documentatie, …) worden door elke verantwoordelijke van de module meegedeeld.
* Tijdens deel II:
Om de ontwikkelde competenties te evalueren wordt een individuele schriftelijke test per module (RGC en ROE) georganiseerd. De testen gebeuren met “open boek” waarbij alle ter beschikking gestelde documentatie mag worden gebruikt.

Eigenheden van de cursus RRGC

* De vorming wordt in de eerste plaats georganiseerd voor de officieren die voor de functie van RRGC worden aangeduid en voor de juristen van DGJM. Indien er voldoende plaatsen beschikbaar zijn, kunnen andere officieren of burgerpersoneelsleden Niv A van Defensie eveneens deelnemen.
* De cursus staat ook open voor internationale officieren (hoofdzakelijk uit Nederland) en voor burgers zoals leden van NGO’s, Rode Kruisverenigingen, magistraten, … die van de Minister van Defensie de toelating hebben gekregen om deze cursus te volgen.
* Reeds gevormde RRGC’s kunnen vragen om – als heropfrissing of bijscholing – eventueel bepaalde onderdelen van de cursus terug te volgen.
* Er wordt jaarlijks slechts 1 sessie per taalstelsel (N en F) gepland.  

Contact RRGC

Top
Top
Top

02 Mar - 13 Mar 2015

16 Mar - 03 Apr 2015