U bent hier :

© Copyright 2010 - 2014 (KMS/ERM/KMA/RMA)

Sitemap  l  Disclaimer

Koninklijke Militaire School

Agenda

Contact

Organisatie

Contact Agenda Organisatie en personeel Multimedia en downloads

Foto’s

RMA Only

.be

Home

Home

Home

Koningsdag

Onder het bewind van Koning Leopold I gaven drie feesten aanleiding tot herdenkingsplechtigheden: 21 juli (refererend naar de datum van de eedaflegging van de Koning), 16 december (de verjaardag van zijn geboorte) en de nationale feestdagen in september (om de gevechten van de revolutie te herdenken).

Bij de troonsbestijging van Koning Leopold II werd in 1866 beslist dat het Feest van Zijne Majesteit gevierd zou worden op 15 november, de datum van Sint-Leopold.

Onder het bewind van Koning Albert I zou Koningsdag plaatsvinden op 26 november (datum van Sint-Albert) maar aangezien de moeder van de Koning overleden was op 26 november werd beslist deze Koningsdag te verschuiven naar 15 november (Sint-Leopold).

Vermits na de Eerste Wereldoorlog de datum van 15 november zeer dicht lag bij 11 november (nationale feestdag voor Wapenstilstand) werd de Koningsdag vastgelegd op 27 november (nieuwe datum van Sint-Albert).  

Sinds 1934, de troonsbestijging van Koning Leopold III, werd Koningsdag opnieuw op 15 november gevierd en "Naamfeest van Zijne Majesteit de Koning" genoemd.  Tijdens de afwezigheid van de Koning in het land veranderde de naam in "Naamfeest van de Dynastie".  

Toen Koning Boudewijn de troon besteeg, besloot hij de datum van 15 november te behouden op voorwaarde dat vanaf 1952 dit naamfeest van de stichter van de Dynastie de naam "Koningsdag" zou krijgen, met uitsluiting van alle andere benamingen.

Actueel wordt Koningsdag nog steeds op 15 november gevierd, ter gelegenheid waarvan in verschillende steden en gemeenten een Te Deum (lofzang) gezongen wordt.  Het Te Deum van Brussel heeft plaats in de kathedraal (Sint-Michiel), in aanwezigheid van de leden van de Koninklijke Familie.  Sinds 2000 wordt het georganiseerd door de kerkelijke overheid; de burgerlijke overheden organiseren een plechtigheid in het Paleis der Natie.


Bron: Het Protocol in BelgiŽ (E. Van den Bussche)

15 november

Korpsmaaltijd

Traditioneel komen bij Defensie rond 15 november (“Koningsdag”) de korpsen der officieren, onderofficieren en vrijwilligers samen om een toast uit te brengen op de Koning. Tevens wordt sedert vele jaren bij die gelegenheid bijna overal een korpsmaaltijd georganiseerd.

Voor Defensie was Koningsdag reeds zeer snel een gelegenheid om de gevoelens van gehechtheid en waardering van het leger ten overstaan van zijn opperbevelhebber, de Koning, naar voren te brengen.  Concreet werd per korps en per eenheid een heildronk uitgebracht ter ere van de Vorst en werden hem in een kort schrijven deze gevoelens van de leden van het korps uitgedrukt. Actueel komen zowel militairen als burgerpersoneel van Defensie samen voor een toast op de Koning en een gezamenlijke maaltijd om hun gehechtheid aan het Vorstenhuis te betuigen.

De organisatie van dit evenement ziet er meestal als volgt uit: eerst de groepsfoto, dan de toast op de Koning gevolgd door de eigenlijke korpsmaaltijd.

Zijne Majesteit Koning Filip