U bent hier :

© Copyright 2010 - 2015 (KMS/ERM/KMA/RMA)

Sitemap  l  Disclaimer

Koninklijke Militaire School

Agenda

Contact

Organisatie

Contact Agenda Organisatie en personeel Multimedia en downloads

Foto’s

RMA Only

.be

Home

Home

Home

Partners en Erasmus

Erasmus charter KMS (2014-2020)

Contact

Internationale strategie

Internationale samenwerking is ťťn van de pijlers in de opdrachtverklaring van de Koninklijke Militaire School.

De mobiliteit van de studenten wordt aangemoedigd om hen vertrouwd te maken met het werk in een multinationaal kader en hen voor te bereiden om in hun verdere officiersloopbaan functies te bekleden in multinationale eenheden, internationale organismen en staven.

Internationale openheid promoten bij het onderwijzend personeel kan hen een breder academisch en pedagogisch inzicht verschaffen.

Inzake wetenschappelijk onderzoek opteert de School voor een inter- en multidisciplinaire aanpak. Zij kiest daarom resoluut voor onderzoek in bepaalde gespecialiseerde niches, die deel uitmaken van ruimere wetenschappelijke onderzoeksprojecten, in samenwerking met andere universitaire instellingen.

Deze strategie van internationalisering draagt bij tot de verdere uitstraling van onze instelling zowel in binnen- als in buitenland.

De wil tot verdere internationale samenwerking wordt geconcretiseerd door:

de uitwisseling van studenten, onderzoekers en docenten zowel binnen als buiten het kader van het Erasmuspartnerschap,

steun te leveren op academisch en organisatorisch vlak aan buitenlandse instellingen waarmee de School een samenwerkingsverband heeft,

de aktieve deelname aan het “European Initiative for the Exchange of Young Officers, inspired by Erasmus”,

het verkennen van de mogelijkheid tot verregaande samenwerking en integratie van Europese militaire academies binnen de Europese Ruimte voor Hoger Onderwijs (ERHO).


Criteria voor partnerschap

De School vindt veel meerwaarde in internationale samenwerking met andere militaire academies of burgerlijke instellingen die gespecialiseerd zijn in domeinen die aansluiten op haar studieprogramma.

Positieve ervaringen, op basis van feedback van de uitgaande studenten, docenten en stafmedewerkers, geven vaak aanleiding tot verdere samenwerking waar mogelijk.

De mogelijkheid tot interdisciplinaire samenwerking is eveneens een beslissende factor in de keuze tussen potentiŽle partners.

Ten slotte hecht de School belang aan het principe van wederkerigheid, hoewel dit geen conditio sine qua non is.

Geografische interesse-zone

Het Erasmusprogramma heeft deuren geopend naar interessante samenwerking met de nieuwe EU-lidstaten, gezien deze in hun militaire academies vaak hoger onderwijs van de drie cycli organiseren.

Voor de militaire vorming van onze leerlingen werkt de School samen met instellingen uit EU- en NAVO-lidstaten.

Ook met landen uit de Centraal- en Noord-Afrikaanse regio heeft de Koninklijke Militaire School bevoorrechte relaties die kaderen in de Belgische buitenlandpolitiek.


Objectieven en doelgroepen

Het is de betrachting om internationale openheid te bewerkstelligen binnen de Europese Ruimte voor Hoger Onderwijs op academisch vlak en binnen de EU, de NAVO en de Verenigde Naties op professioneel vlak.

De mobiliteit draagt bij tot het verbeteren van de culturele en sociale vaardigheden van onze studenten in het kader van “cultural awareness” en brengt het onderwijzend personeel in contact met andere onderwijsculturen.

Mobiliteit is een manier om kwalitatief hoogstaand onderwijs en onderzoek te ontwikkelen en bevordert de uitstraling van onze instelling zowel in binnen- als buitenland.

De masterstudenten, hoogleraars, docenten, en onderzoekers vormen de belangrijkste doelgroepen in het kader van de mobiliteit.Uitreiking gezamenlijke diploma’s

De School draagt bij tot het uitreiken van gezamenlijke diploma’s in de derde cyclus : elke doctoraatsopleiding wordt georganiseerd in samenwerking met een andere Belgische of buitenlandse universitaire instelling.

In de andere cycli worden verscheidene cursussen, zoals onder andere in het domein van de maritieme en luchtvaartwetenschappen, gedoceerd in samenwerking met andere universitaire instellingen.