U bent hier :

© Copyright 2010 - 2014 (KMS/ERM/KMA/RMA)

Sitemap  l  Disclaimer

Koninklijke Militaire School

.be

Home

Home

RMA Only

Agenda

Contact

Organisatie

Contact Agenda Organisatie en personeel Multimedia en downloads

Foto’s

Home

POL - Faculteit polytechniek

Departement wiskunde

» CHCH

» ABAL

» COBO

» MWMW

» PHYS

» MECA

» CISS

Departement fysica

Departement chemie

Departement wapensystemen & ballistiek

Departement bouwkunde & materialen

Departement mechanica

Departement communication, information, systems & sensors

Bij de oprichting van de school in 1834 was het doel officieren te vormen met een opleiding van ingenieur voor de “technische” wapens uit die tijd, namelijk de artillerie en de genie. De artillerist moest schootsbanen kunnen berekenen door er verschillende parameters, zoals het terrein of het weer, in te calculeren, iets wat tegenwoordig door de informatica gedaan wordt. De genieofficier moest van zijn kant berekeningen kunnen maken voor zowel de constructie als de vernieling van gebouwen, wegen of kunstwerken.


Het op die manier verstrekte onderwijs is geėvolueerd, en heeft achtereenvolgens geleid tot de oprichting van de Polytechnische Divisie en later van de Polytechnische Faculteit. Vandaag leidt de Polytechnische Faculteit, via een vijf jaar durende vorming, tot het behalen van een Master in de Ingenieurswetenschappen. Naar gelang van de beroepskeuze die de eerste jaren wordt gedaan en van de interesses van de leerlingen, specialiseren ze zich in het vierde jaar in een van de volgende domeinen: Wapensystemen, Bouwkunde, Mechanica of Telecommunicatie.


Een belangrijk kenmerk van de KMS is het multidisciplinaire aspect van de verstrekte vorming. Om dat doel te bereiken en om de toekomstige officieren beter op hun toekomstige taken voor te bereiden, krijgen de leerlingen les vanuit de twee faculteiten (POL en SSMW), welke studierichting zij ook gekozen hebben. Een kandidaat-ingenieur zal dus ook gevormd worden in bepaalde domeinen van de gedragswetenschappen. Een master in sociale en militaire wetenschappen zal ook prat kunnen gaan op een stevige technische vorming.

 


Faculteitsraad POL Bachelor in de ingenieurswetenschappen Master in de ingenieurswetenschappen