U bent hier :

Koninklijke Militaire School

Agenda

Contact

Organisatie

Contact Agenda Organisatie en personeel Multimedia en downloads

Foto’s

RMA Only

.be

Home

Home

Home

Opdrachtverklaring

De Koninklijke Militaire School is een militaire instelling voor universitair onderwijs die belast is met de academische, militaire en sportieve vorming van de officieren van Defensie.


Wij willen

- officieren vormen die bekwaam zijn leiding te geven in dienst van de nationale en internationale gemeenschap in gevarieerde, complexe, hoogtechnologische en uitzonderlijke omstandigheden;

- onze vorming permanent afstemmen op de behoeften van Defensie;

- de waarden van de samenleving integreren in Defensie en de eigen waarden van Defensie uitstralen naar de maatschappij.


Wij doen dit via

- het ontwikkelen van de totale persoonlijkheid van de officier door een multidisciplinaire en geÔntegreerde vorming;

- een aangepaste organisatie en een moderne didactiek;

- een nauwe samenwerking met andere organismen binnen en buiten Defensie;

- wetenschappelijk onderzoek met bijzondere aandacht voor defensie en veiligheid;

- een grote openheid en het ter beschikking stellen van vormingen, middelen en expertise aan Defensie en aan de nationale en internationale gemeenschap.


Wij geloven

- in waarden zoals eergevoel, zelfdiscipline, inzet, moed en respect;

- in het belang van het universitair niveau van onze vorming;

- in het belang van de zin voor initiatief en verantwoordelijkheid van onze officieren, van hun loyaliteit, solidariteit en integriteit.

Het devies van onze School  herinnert elk lid ervan aan het uiteindelijk doel van zijn vorming: zich inzetten ten dienste van het Vaderland en de Koning, door eer en recht na te leven.

Rege duce pro jure et honore

Ľ Mars van de Koninklijke Militaire School

Ľ Algemene beleids- en strategische oriŽntatienota van de KMS