U bent hier :

© Copyright 2010 - 2014 (KMS/ERM/KMA/RMA)

Sitemap  l  Disclaimer

Koninklijke Militaire School

Agenda

Contact

Organisatie

Contact Agenda Organisatie en personeel Multimedia en downloads

Foto’s

RMA Only

.be

Home

Home

Home

Einddoel van de militaire basisvorming

De militaire opleiding van de kandidaten officier, die gelijktijdig met de academische vorming loopt, heeft als voornaamste doel de kandidaat in staat te stellen de algemene, militaire en professionele kennis te verwerven, die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van zijn bevelvoering.

Ons doel is officieren te vormen die de vereiste menselijke en professionele competenties bezitten om een groep van een dertigtal militairen, zijnde een peloton, te beheren en tewerk te stellen in een tactisch kader en een wisselende omgeving.

Op het einde van zijn vorming, die progressief is opgebouwd, moet de kandidaat in staat zijn om:

- een bepaalde groep militairen te bevelen, te leiden en te controleren;

- het materieel, de bewapening en de beschikbare uitrusting juist te gebruiken;

- onder stress te werken.


Ľ Opdrachtsverklaring van de KMS