U bent hier :

© Copyright 2010 - 2014 (KMS/ERM/KMA/RMA)

Sitemap  l  Disclaimer

Koninklijke Militaire School

Agenda

Contact

Organisatie

Contact Agenda Organisatie en personeel Multimedia en downloads

Foto’s

RMA Only

.be

Home

Home

HomeZomerkamp (SUMMER)


Vier weken (Juli)

Met uitzondering van de MIF (vijf weken in augustus-september)Winterkamp (WINTER)


Twee weken (Januari / Februari)


Bachelor 1

(POL + SSMW)


MIF

(Militaire Initiatie-Fase te Elsenborn)


Ľ Fotoreportage

Ľ Gedetailleerd programma


Op het einde van de MIF (vijf weken, augustus – september) dient de kandidaat van de 1ste bachelor over de nodige competenties te beschikken om zich zowel op het terrein als op school in het militair milieu te kunnen integreren. Hij dient minstens in staat te zijn de basistaken op het terrein uit te voeren als zich te kunnen bewegen en te verplaatsen in groep. De kandidaat zal bewust zijn van zijn status als militair en als kandidaat officier en zal blijk geven zijn grenzen te kunnen verleggen.


WINTER 1

(BelgiŽ)


Ľ FotoreportageDeze periode heeft als doel de vorming TEAM te beŽindigen. Zij zal ook worden aangewend om de vaardigheden qua leven te velde te ontwikkelen, evenals om het cohesiegevoel van de kandidaten te verhogen. Op het einde van deze periode dient de kandidaat in staat te zijn zich te integreren en te functioneren binnen een groep ter grootte van een TEAM, zijnde 2 ŗ 5 soldaten.

Bachelor 2

(POL + SSMW)


SUMMER 2

(BelgiŽ)


Ľ Fotoreportage (in opbouw)


Dit kamp richt zich op de vorming sectiecommandant. Op het einde van deze vorming zal de kandidaat tweede bachelor in staat zijn een sectie te voet te bevelen tijdens zijn verplaatsingen, alsook om een bivak en een defensief op het niveau sectie te kunnen organiseren. Een gespecialiseerde opleiding in de strijd tegen CBRN (chemische, biologische, radiologische, nucleaire) bedreigingen zal ook gevolgd worden.WINTER 2

(BelgiŽ)


Ľ Fotoreportage (in opbouw)


Het nagestreefde doel in deze periode is de voortzetting van de vorming tot sectiecommandant waar de kandidaat in staat moet zijn een sectie te briefen en te leiden tijdens een patrouille en waar hij tevens zijn vaardigheden in moeilijke werkomstandigheden kan ontwikkelen. Deze periode wordt ook gebruikt om de cohesie te vergroten onder de studenten. Een periode van 5 dagen wordt voorzien in het trainingscentrum Commando.


Bachelor 3

(POL + SSMW)


SUMMER 3

(BelgiŽ)


Ľ Fotoreportage (in opbouw)


Deze periode is gericht op de vorming sectiecommandant en op de vorming in de methodologie (leren hoe les te geven ...). Aan het einde van deze periode zal de kandidaat derde bachelor in staat zijn een sectie te bevelen en les te geven aan soldaten. Een periode van 5 dagen zal onder andere voorzien worden in het trainingscentrum Commando teneinde overschrijdingen van vochtige bressen uit te voeren, zoals de oversteek van de Maas.
WINTER 3

(BelgiŽ)


Ľ Fotoreportage (in opbouw)


Deze periode vormt het laatste luik van de vorming tot sectiecommandant. Op het einde van deze periode moet de kandidaat bewezen hebben dat hij over de noodzakelijke vaardigheden beschikt om een sectie te BEVELEN.


Master 1

(POL + SSMW)


SUMMER 4

(BelgiŽ)


Ľ Fotoreportage (in opbouw)


Deze kampperiode richt zich op de training pelotonscommandant. Aan het einde van deze kampperiode heeft de kandidaat de noodzakelijke gevechtsprocedťs op pelotonsniveau, zo’n dertig man, uitgevoerd.
WINTER 4

(Buitenland)


Ľ Fotoreportage (Portugal)


Dit kamp in het buitenland, sluit de vorming op het pelotonsniveau af. Aan het einde van deze periode moet de kandidaat in staat zijn om een peloton te leiden in de verplaatsingen en de gevechtsprocťdťs die tijdens de voorgaande kampperiode aan bod zijn gekomen. Deze periode, geheel voorbereid door een beperkte groep van officier-leerlingen van de 2de Master, wordt gekenmerkt door een sobere omgeving en zijn rustieke levensomstandigheden.Master 2

(POL + SSMW)


SUMMER 5

(BelgiŽ)


Ľ Fotoreportage (in opbouw)


Dit kamp is opgesplitst in twee delen:

-  Het eerste deel is gericht op een kaderoefening met als doel bij de officier-leerlingen de tactische analysegeest en staftechnieken op het niveau Pl/Cie te ontwikkelen. Gedurende deze periode worden de  officieren-leerlingen tevens belast met alle aspecten verbonden aan de voorbereiding en aan de uitvoering van een syntheseoefening ten voordele van hun collega’s.

- Het tweede deel vindt plaats in het trainingscentrum para in Schaffen, waar de studenten een basisopleiding parachutespringen volgen teneinde het brevet BPara te behalen.

- Aan het einde van deze periode, zal de officier-leerling voldoende vaardigheden hebben verworven om zijn rol als pelotonscommandant in de schoot van een compagnie te vervullen en zal hij in staat zijn zijn lichamelijke en karakteriŽle grenzen te verleggen.WINTER 5

(BelgiŽ of buitenland)


Ľ Fotoreportage (in opbouw)Het betreft een statutaire periode waarbij de officieren-leerlingen geconfronteerd worden met een eerste commando en onderrichterservaring ten voordele van hun jongere collega’s. De officieren-leerlingen van de 2de Master  worden belast met de omkadering van de kampen WINTER 1, 2, 3 en 4. Het is een praktijkvorming in bevelvoering.


De militaire kampperiodes

LAND Component