U bent hier :

© Copyright 2010 - 2017 (KMS/ERM/KMA/RMA)

Sitemap  l  Disclaimer

Koninklijke Militaire School

Agenda

Contact

Organisatie

Contact Agenda Organisatie en personeel Multimedia en downloads

Foto’s

RMA Only

.be

Home

Home

Home

» Waarom kiezen voor de KMS?

» Verloop academisch jaar?

» Dagelijks leven aan de KMS?

» De KMS bezoeken (Open Campus Dag en verkenningsdagen)

» Toelatingsprocedure?

» Een loopbaan bij defensie?

» Diploma’s en cursussen?

Antwoorden op veel gestelde vragen

Een loopbaan bij defensie?

Je zoekt een job of een studierichting: welkom bij Defensie!  Het Ministerie van Landsverdediging telt ongeveer 34.000 werknemers en is één van de grootste werkgevers van België.  Defensie in het algemeen en de Koninklijke Militaire School (KMS) in het bijzonder bieden ook volwaardige opleidingen aan.  In de KMS kun je een masterdiploma behalen en na de studies wordt je onmiddellijk een boeiende job bij Defensie aangeboden; solliciteren hoeft dus niet!

Waarom kiezen voor de KMS?

De KMS streeft naar de ontwikkeling van de totale persoonlijkheid van haar studenten door een multidisciplinaire en geïntegreerde vorming op academisch, militair, sportief en deontologisch gebied. Om je opleiding tot een goed einde te brengen, moet je in de KMS – in tegenstelling tot burgeruniversiteiten - dus niet alleen voldoen aan de academische criteria maar ook aan de vereisten voor militaire, fysieke en karakteriële vorming.

In tegenstelling tot de meeste universiteiten, waar de studenten enigszins aan hun lot overgelaten worden, opteert de KMS ervoor de leerlingen permanent en van nabij te volgen. De leerlingen moeten elke les bijwonen en aan elke activiteit deelnemen. Daar komt nog bij dat hun vorderingen regelmatig gecontroleerd worden, waardoor eventuele problemen vroegtijdig opgespoord kunnen worden. Een leerling met problemen kan voor meer uitleg of bijkomende oefeningen steeds op het academisch en militair personeel rekenen. Aan de KMS is de verhouding tussen het aantal leerlingen en de kaderleden bij wie ze terecht kunnen overigens bijzonder gunstig. Uit het voorgaande blijkt dat de School voor een klimaat zorgt dat buitengewoon gunstig is voor de slaagkansen…en voor de vorming van officieren van hoog niveau.


Ten slotte nog dit. De studies aan de KMS zijn gratis en de leerlingen krijgen zelfs een wedde tijdens hun studies. Dat heeft echter implicaties qua rechten en plichten. Zo kan, conform de wettelijke bepalingen, een gedeelte van de tijdens de vorming genoten wedden teruggevorderd worden van wie Defensie vroegtijdig verlaat voor andere redenen dan medische ongeschiktheid.

Diploma's en cursussen?

De KMS is verantwoordelijk voor de basisvorming (bachelor & master) en de voortgezette vorming (master-na-master, …) van officieren. De studies in de faculteit Polytechniek duren vijf jaar en leiden tot een masterdiploma in de ingenieurswetenschappen.  De vorming aan de faculteit Sociale en Militaire Wetenschappen duurt vier jaar (vijf jaar voor de promoties die begonnen zijn voor 2016) en geeft recht op een masterdiploma in de sociale en militaire wetenschappen. De KMS is ook verantwoordelijk voor de academische vorming voor de kandidaat-piloten en kandidaat-luchtverkeersleiders (air traffic controller) van het hulpkader; deze opleiding duurt één jaar. Bij Defensie kan je ook studeren voor industrieel ingenieur of studeren aan de Hogere Zeevaartschool Antwerpen.  Ook medische studies zijn mogelijk. Deze vormingen worden gegeven buiten de KMS; de studenten staan wel onder het beheer van de KMS.


Verloop van een academisch jaar?

In de KMS begint het academiejaar eind juni met een militaire kampperiode van 4 weken (6 weken vanaf midden augustus voor de eerstejaars). Leerlingen die geen herexamens hebben kunnen genieten van 4 weken vakantie tijdens de maand augustus. Van september tot eind december gaan de academische lessen door en dit dagelijks van 07.45 uur tot 18.00 uur. Per week worden ook 5 uur sport geprogrammeerd. In januari worden de semesterexamens georganiseerd. Deze worden gevolgd door een militair oefenkamp van twee weken (in België of in het buitenland).  Van februari tot eind mei staan opnieuw academische lessen op het programma; er is een weekje paasvakantie.  De examens gaan door in juni.

De KMS bezoeken?

De KMS kan individueel bezocht worden op de jaarlijkse Open Campus Day of tijdens één van de verkenningsdagen.  Klassen en groepen kunnen de KMS op afspraak bezoeken.

Open Campus Day : 18 maart 2018     Meer Info

Verkenningsdagen

31 oktober 2017

29 november 2017

15 februari 2018

7 maart 2018

21 maart 2018

12 april 2018

Toelatingsprocedure?

Om tot de KMS toegelaten te worden moet je deelnemen aan een toelatingswedstrijd. De eerste stap is je inschrijven.  Dit kan in één van de Informatiecentra van Defensie.  Daarna volgt een bezoek aan het selectiecentrum in Neder-over-Heembeek waar een medisch onderzoek, sportproeven, psychotechnische proeven en een interview op het programma staan. Voor kandidaten van het varend personeel van de Luchtcomponent of de Marine volgt nog een bijkomend medisch onderzoek. Eind juni - begin juli moeten de proeven taal en wiskunde in de KMS afgelegd worden. Kandidaten voor de polytechnische faculteit hebben nog een bijkomende proef wiskunde.

Eind juli - begin augustus worden de resultaten meegedeeld; midden augustus volgt de inlijving voor de gelukkigen.

Top

Top

Top

Top

Top

Top

» Lees meer over de toelatingsprocedure (wat? wanneer? contact?)

» Download voorbeelden van vragen (wiskunde, taal)

De KMS is een internaat. De leerlingen van de eerste drie jaren van de basisopleiding logeren in tweepersoonskamers. Vanaf het vierde jaar krijgen ze een eenpersoonskamer. De kamers zijn comfortabel ingericht met een bed, een kast, een ruim bureau en een internetverbinding die de leerlingen gratis mogen gebruiken. Die verandering weerspiegelt de wil van de KMS om met haar tijd mee te gaan en is voor de leerlingen een stap vooruit wat betreft hun persoonlijke vrijheid.


Niet alle leerlingen verblijven de hele week in de KMS. Wie getrouwd is of samenwoont, mag ’s avonds naar huis. Dat statuut van “living out” wordt alleen toegekend als de studieresultaten goed zijn.


Internaat is geen synoniem van gevangenis. De leerlingen van de KMS krijgen ruimschoots de kans een normaal sociaal leven te leiden. Buiten de kampperiodes (twee weken in januari en de hele maand juli) en de militaire initiatiefase van vijf weken, mogen de eerstejaarsleerlingen een avond per week uitgaan. Op vrijdagavond gaan ze naar huis en ze worden pas maandagochtend terug op school verwacht. “De muur doen” hoeft dus echt niet meer… In het tweede jaar versoepelt het regime en vanaf het vierde jaar mogen de officieren-leerlingen de school verlaten in hun vrije tijd, natuurlijk op voorwaarde dat hun resultaten goed zijn. In geval van mislukking of ongepast gedrag kunnen restrictieve maatregelen worden opgelegd.


Leerlingen die in de KMS logeren, beschikken over talrijke ontspanningsmogelijkheden, vooral op sportgebied: onder andere een zwembad, een sportzaal en een ultramoderne fitnesszaal staan gratis ter beschikking. Ook de Music Band, het Sailing Team en de twee leerlingenkringen (Omega en Polytechniek) zorgen ervoor dat de groepsgeest in stand gehouden wordt.

Dagelijks leven aan de KMS?

Top

» Download onze informatiebrochure

De KMS nodigt jongeren uit het laatste jaar middelbaar onderwijs of hoger uit op een "verkenningsdag". Tijdens deze dag kunnen lessen bijgewoond worden, kan de campus bezocht worden, … en dit alles onder leiding van leerlingen van de KMS.

De jongeren worden aan het wachtlokaal aan de Hobbemastraat 8 verwacht.  Het middagmaal kan ter plaatse gebruikt worden en kost € 6,40 (bij voorkeur betalen met bancontact).

» Aantal opengestelde plaatsen 2018?

Voorbereidende divisie KMS

Top

De Voorbereidende Divisie op de KMS (VDKMS) bereidt burgers en militairen gedurende één schooljaar voor op de studies in de KMS.

» Voorbereidende divisie op de KMS (VDKMS)?

» Vorming tot onderofficier bij Defensie?

Vorming tot Onderofficier bij Defensie

Top

De vorming tot onderofficier vindt plaats op de campus van Saffraanberg.


Schrijf u hier in voor één van de verkenningsdagen (inschrijven kan tot en met de laatste maandag voor de verkenningsdag, tenzij de activiteit reeds vroeger volzet is).