U bent hier :

© Copyright 2010 - 2013 (KMS/ERM/KMA/RMA)

Sitemap  l  Disclaimer

Koninklijke Militaire School

Agenda

Contact

Organisatie

Contact Agenda Organisatie en personeel Multimedia en downloads

Foto’s

RMA Only

.be

Home

Home

Home

Degen des Konings

In de KMS kunnen de leerlingen beloond worden met een aantal prijzen. De meeste prestigieuze prijs is zonder twijfel de “Degen des Konings”.


De laureaat kan zowel tot de Polytechnische faculteit (POL) als tot de faculteit Sociale en militaire wetenschappen (SSMW) behoren. Hij of zij wordt gekozen omwille van zijn of haar resultaten in alle facetten van de bacheloropleiding.


De Degen des Konings wordt jaarlijks overhandigd ter gelegenheid van de plechtigheid van de opening van het academiejaar & de plechtige intrede van de nieuwe promoties.  


Op donderdag 10 oktober 2013 heeft Generaal Van den put (Hoofd van het Militair Huis van de Koning) op de Esplanade van het Jubelpark in aanwezigheid van een duizendtal toeschouwers de Degen des Konings overhandigd aan Onderluitenant Simon DERWAEL.  Simon wordt ook op audiŽntie ontvangen bij Z.M. Koning Filip.

Laureaat 2013

Simon Derwael

Website van de Degen des Konings

Meer over de plechtigheid in verband met de opening van het academiejaar

Onderluitenant KBO Simon DERWAEL werd geboren te LIER op 11 februari 1991. Na zijn middelbare studies vervoegt hij midden 2009 de Voorbereidende Divisie van de Koninklijke Militaire School. In 2010 maakt hij zijn droom waar en wordt hij toegelaten tot de 165ste Promotie Polytechniek van de KMS.

Gedurende zijn drie eerste jaren aan de KMS behaalt betrokkene mooie resultaten voor alle pijlers van de vorming. Op academisch vlak, met inbegrip van de talenkennis, scoort betrokkene bijzonder goed. Bovendien zet hij voor de militaire en sportieve vorming, maar ook de persoonlijkheidsvorming, steevast uitzonderlijke resultaten neer.

In 2011-2012 was hij promotiechef van de jongere promotie en in 2012-2013 van zijn eigen promotie. Hij is zeer betrokken bij het promotieleven en bij talrijke sportieve, academische, sociale en culturele activiteiten van de KMS.

Hij kan perfect het onderscheid maken tussen rechten en plichten. Zijn zin voor initiatief, zijn opkomen voor het collectief belang en zijn onvermoeibare inzet inspireren niet enkel de leerlingen van de eigen promotie, maar ook de andere leerlingen. Hij blijft hierbij echter steeds een toonbeeld van bescheidenheid.

Om al deze redenen wordt hij gewaardeerd door het kader en is hij een voorbeeld voor zijn promotiegenoten en voor alle leerlingen van de KMS.