U bent hier :

© Copyright 2010 - 2015 (KMS/ERM/KMA/RMA)

Sitemap  l  Disclaimer

Koninklijke Militaire School

Agenda

Contact

Organisatie

Contact Agenda Organisatie en personeel Multimedia en downloads

Foto’s

RMA Only

.be

Home

Home

Home

Accreditatie van de Bachelor-Master opleidingen

De hervorming van het Hoger Onderwijs binnen de Europese Unie heeft ook intrinsieke eisen op het vlak van kwaliteit van het onderwijs. Deze eis van kwaliteit van het onderwijs is namelijk absoluut noodzakelijk om, in de geest van het Bolognaproces, de mobiliteit van studenten en onderwijzend personeel in uitwisselingsprojecten te bevorderen.


Het is dan ook belangrijk het respecteren van, en de correcte toepassing van de principes van het Europees Hoger Onderwijskader door de universiteiten of hoge scholen officieel te kunnen laten valideren. Een formele erkenning maakt het namelijk mogelijk om op gemakkelijke wijze de instellingen te identificeren die zich conformeren met het referentiekader, en zodoende, als betrouwbare partners beschouwd kunnen worden in het kader van samenwerkingsakkoorden.

In het kader van dit permanente streven naar verbetering en uitvoering van het Bolognaproces kreeg de KMS in 2009 voor de eerste keer het bezoek van een accreditatiecommissie voor de Bachelor- en Masteropleidingen. Op 17 juni 2009 werden beide Ba-Ma opleidingen van de KMS positief beoordeeld door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) en de Commission des Titres d’Ingťnieur (CTI) en werd een accreditatie bekomen vanaf de aanvang van het academiejaar 2009-2010 tot en met het academiejaar 2014-2015. In 2015 werden de opleidingen opnieuw geaccrediteerd, vanaf het academiejaar 2015-2016 tot en met het academiejaar 2020-2021.

Dankzij deze bekomen accreditatie dragen de diploma’s van de opleiding Polytechniek van de Koninklijke Militaire School voortaan het label EUR-ACE (European Accreditation of Engineering Programs).