U bent hier :

© Copyright 2010 - 2013 (KMS/ERM/KMA/RMA)

Sitemap  l  Disclaimer

Koninklijke Militaire School

Agenda

Contact

Organisatie

Contact Agenda Organisatie en personeel Multimedia en downloads

Foto’s

RMA Only

.be

Home

Home

Home

Hogere Stafopleiding (HStO)

Het behoort tot de taak van de directeur van de Hogere Stafopleiding een efficiënte postuniversitaire vorming te verzekeren met een multinationale en een multidisciplinaire inbreng en aan de Krijgsmacht bekwame officieren, toekomstige bevelhebbers en managers te leveren.

Doelstellingen HStO

De Hogere Stafopleiding heeft als doel officieren voor te bereiden op het uitoefenen van hogere bevelvoerings- en staffuncties in een nationaal en een multinationaal/internationaal kader.
Deze opleiding beoogt, in het bijzonder, bij de stagiairs de competenties te ontwikkelen die in het domein «operaties», «management en leadership»  en «veiligheid en defensie» vereist zijn. We vinden deze drie domeinen terug in de structuur van de opleiding, die wordt aangevuld met een module «studiereizen».

Studiegids HStO

De opleiding wordt gespreid over een periode van 10 maanden. De stagiair volgt de module «Operaties» die overeenstemt met de component waartoe hij behoort (respectievelijk Landoperaties, Luchtoperaties of Maritieme operaties). De stagiair van de Medische Dienst volgt evenwel de module «Landoperaties». De andere modules worden door de stagiairs van de HStO gezamenlijk gevolgd. De vormingsdoelstellingen in verband met deze materies en alle details betreffende de cursusuren staan vermeld in het studieprogramma HStO (uitsluitend toegankelijk via het intranet van DefCol).

Beoordeling HStO

De beoordeling van de stagiairs van de HStO heeft een dubbel doel:
- de competenties meten met een individueel doel (persoonlijke ontwikkeling van het individu) en een organisatorisch doel (toekenning van het brevet en loopbaanplanning);
- nagaan of de doelstellingen van de vorming werden bereikt.
De beoordeling van de stagiairs gebeurt continu tijdens de volledige duur van de vorming.  Na het beëindigen van de HstO ontvangt elke stagiair een eindbeoordeling van zijn professionele competenties en van zijn functionele competenties.

Titel en academische graad

De Koning verleent de titel van “Stafbrevethouder” aan de Belgische officieren die de cursus met succes gevolgd hebben.  
De Hogere Stafopleiding is tevens erkend als een universitaire voortgezette opleiding van de tweede cyclus en kan bekroond worden met de de graad “Master in de politieke en militaire wetenschappen”.

Contact HStO

« Terug

Top
Top
Top
Top