U bent hier :

© Copyright 2010 - 2013 (KMS/ERM/KMA/RMA)

Sitemap  l  Disclaimer

Koninklijke Militaire School

Agenda

Contact

Organisatie

Contact Agenda Organisatie en personeel Multimedia en downloads

Foto’s

RMA Only

.be

Home Home

Home

Hogere Opleiding Militair Administrateur (HOMA)

Door het verstrekken van doelgerichte en efficiŽnte postuniversitaire volwassenenopleiding met een multinationale en multidisciplinaire inbreng, wil de directie voor de Hogere Opleiding Militair Administrateur bekwame officieren, toekomstige bevelhebbers en managers aan defensie afleveren.

Objectieven HOMA

* Algemeen moet de Hogere Opleiding Militair Administrateur de officier-stagiair voorbereiden op de uitoefening van hoge commando- en staffuncties in nationaal en internationaal kader. Daarbij gaat het vooral op de competenties in de domeinen van "begroting en financiŽn - overheidsopdrachten" en "rechtsstatuut.  
* Meer in het bijzonder beoogt hij de vereiste competenties te ontwikkelen bij de officier-stagiair om:
- nauwkeurige, objectieve en diepgaande analyses te maken van situaties op het vlak van begroting, financiŽn, statuten en overheidsopdrachten met als doel het Commando in te lichten en duidelijke richtlijnen te formuleren aan zijn medewerker en mee te werken aan de permanente verbetering van de processen in hiervoor bedoelde domeinen zowel binnen als buiten Defensie;
- de problemen te plaatsen in een nationaal of internationaal kader, rekening houdend met de specifieke vereisten van Defensie ;
- de moderne managementtechnieken toe te passen nodig voor het beheer van Defensie op de hoogste niveaus.

Studiegids HOMA

De vormingsdoelstellingen in verband met deze materies en alle details betreffende de cursusuren staan vermeld in het studieprogramma HOMA (uitsluitend toegankelijk via het intranet van DefCol).

ę Terug

Top

Evaluaties HOMA

* De doelstelling van de evaluatie van de stagiairs die deelnemen aan de HOMA is tweeŽrlei:
- Meten van de competenties met het oog op het bereiken van individuele doelstellingen (de persoonlijke ontwikkeling van het individu) en met  het oog op het bereiken van de doelstellingen van de organisatie (het verlenen van het brevet en het plannen van de loopbaan)  
- Nagaan of de doelstellingen van de vorming werden bereikt
* De beoordeling bestrijkt het domein van de beroepscompetenties - kennis en vaardigheden - en de functioneringscompetenties.
* De evaluaties gebeuren op basis van mondelinge en schriftelijke overhoringen, het schrijven en mondeling verdedigen van reseachpapers in de domeinen Economie en HRM, het oplossen en mondeling verdedigen van cases in de domeinen Begroting , Overheidsopdrachten of Rechtsstatuten en tenslotte een einde syntheseproef met een schriftelijke deel en de verdediging van het werk voor panel van experten, burgers en/of militairen.

Contact HOMA

Top
Top
Top

Titel en academische graad

Het Hoger Brevet voor Militair Administrateur (MAB) wordt door de Koning toegekend aan officieren die de cursus met succes hebben gevolgd. De Hogere Cursus voor Militair Administrateur wordt eveneens erkend als een universitaire opleiding van de tweede cyclus en kan worden bekroond met de graad “Master in de Openbare en Militaire Administratie”.