» Lees meer ...

Website Alumni KMS

» Lees meer ...

De KMS zet de deuren open voor het publiek. Iedereen welkom!

Open Campus Day

19 maart 2017

Verkenningsdagen (bezoek de KMS)

» Lees meer ...

De KMS organiseert een verkenningsdag voor jongeren (lessen bijwonen, School bezoeken, ...)

8 februari 2017

2 maart 2017

Verkenningsdag

Verkenningsdagen (bezoek de KMS)

» Lees meer ...

De KMS organiseert een verkenningsdag voor jongeren (lessen bijwonen, School bezoeken, ...)

22 maart 2017

6 april 2017

Verkenningsdag

Opengestelde plaatsen

» Lees meer ...

Uiterste inschrijvingsdatum voor kandidaat-piloten en -luchtverkeersleiders.

Deadline 1

6 april 2017

Bal van de KMS

» Lees meer ...

29 april 2017

Bal KMS

Opengestelde plaatsen

» Lees meer ...

Uiterste inschrijvingsdatum kandidaten KMS.

Deadline 2

18 april 2017

Toelatingsprocedure

» lees meer …

Toelatingsproeven taal en wiskunde voor nieuwe kandidaten.

28 - 29 juni 2017

Toelatingsproeven KMS

Studiegidsen

» Studiegids …

De leerlingen Ba & Ma van de KMS zijn in officiële examenperiode.


29 mei - 23 juni 2017

Examens Ba & Ma

Militair

» lees meer …

De leerlingen zijn op militair zomerkamp.

3 - 28 juli 2017

Zomerkamp

Nationale feestdag

» lees meer …

De KMS doet mee aan het militaire defilé.

21 juli 2017

Nationale Feestdag