Home

Koninklijke Militaire School

.be

Home  DEML

Departement Economie, Management & Leadership

Website KMS

© Copyright  2010 - 2013 (KMS/ERM/RMA)

Disclaimer

Welkom in de leerstoel Management.


Van officieren wordt verwacht dat zij hun opdrachten op een zo efficiŽnt en effectief mogelijke manier vervullen. Omdat ze daarvoor vaak over beperkte middelen beschikken, is het onontbeerlijk dat ze kennis hebben van diverse managementtechnieken.


Zo wordt niet alleen aandacht besteed aan het managen van resources, aan het beheren van projecten, processen en voorraden en aan besluitvormingsbegeleiding, maar wordt het accent tevens gelegd op het belang van een goede en kwaliteitsvolle dienstverlening door het Departement Defensie.

Leerstoel Management (MAGE)

ę Terug

Jan Leysen

Gewoon hoogleraar

Leerstoelhoofd MAGE

Management is, above all, a practice where art, science, and craft meet.

(Henry Mintzberg)Cursussen

Personeel