Home

Koninklijke Militaire School

.be

Home  COST

Departement Conflictstudies

Website KMS

© Copyright 2010 - 2012 (KMS/ERM/RMA)

Disclaimer

Welkom in het departement conflictstudies.


We hopen dat u hier alle nodige informatie over onze vormingen, alsook de praktische inlichtingen over onze organisatie zal vinden.


Het departement conflictstudies is uniek in ons land. Het buigt zich over alle aspecten van vooral gewapende conflicten, interstatelijke en andere, zowel in het heden als in het verleden en dit tegen de achtergrond van de geografie.


Er zijn twee leerstoelen.


De leerstoel geschiedenis, waar naast krijgsgeschiedenis en de geschiedenis van de lucht- en zeeoorlogen ook de klassieke historische vakken, historische kritiek, geschiedenis van België, geschiedenis van de internationale relaties en Belgisch buitenlands beleid worden gedoceerd.


De leerstoel wereldpolitiek buigt zich over de internationale betrekkingen en veiligheid, zijn organisaties, strategie, geopolitiek en dat alles met de nadruk op het conflictuele.


Het departement staat mede in voor de basisvorming op universitair niveau van kandidaat-officieren uit binnen- en buitenland (Benin, Burundi, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, Gabon, Kameroen, Luxemburg, Niger, Ruanda, Togo en Tunesië.).


Ook aan de voortgezette vorming op post-universitair niveau van officieren-stagiairs uit binnen- en buitenland wordt meegewerkt (Algerije, Benin, Burundi, Canada, Congo-Brazaville, Congo-Kinshasa, Duitsland, Gabon, Jordanië, Libanon, Marokko, Nederland, Niger, Rwanda, Tunesië, VSA en Zwitserland).


Het departement poogt door onderzoek, studiedagen en conferenties het wetenschappelijke inzicht in de conflicten vooruit te helpen.


Dankzij het wetenschappelijke onderzoek, de deelname van “burgers” aan ons onderwijs en de zichtbaarheid in de media wil ons departement wegen op het publieke debat over de krijgsmacht en de gewapende conflicten in het heden en het verleden.

Jean-Michel Sterkendries

Hoogleraar

Departementshoofd COST