Home

Koninklijke Militaire School

.be

Home  CLNG

Centrum voor taalonderwijs

Website KMS

U bent hier :

© Copyright  2010 - 2014 (KMS/ERM/RMA)

Sitemap |  Disclaimer

Examen over de werkelijke kennis van de tweede landstaal voor onderofficieren.

Examen

Tijdschema

De kandidaat moet bewijzen dat hij op zijn niveau bekwaam is om zijn functie uit te oefenen in een eenheid van een ander taalstelsel. In het bijzonder moet hij een gesprek kunnen voeren, vragen beantwoorden en mondeling verslag uitbrengen over een gebeurtenis.

Daarenboven moet hij bewijzen dat hij bekwaam is om een dienstnota te lezen en te begrijpen en een eenvoudige en geargumenteerde tekst in de andere taal op te stellen.

Competenties

Het examen omvat:


(1) een schriftelijk gedeelte, met een duur van maximum twee uur, dat bestaat in een opstel van ± 270 woorden in de andere taal over een onderwerp met betrekking tot Defensie;


(2) een mondeling gedeelte dat bestaat uit:


(a) een gesprek van maximum 10 minuten in de andere taal, over een praktische en concrete situatie uit het militaire leven,


(b) een mondelinge uiteenzetting van maximum 10 minuten in de andere taal over een uit het dagelijkse militaire leven gegrepen situatie die ter kennis gebracht wordt van de kandidaat door middel van een tekst in de tweede taal. De kandidaat beschikt over maximum 30 minuten voorbereidingstijd.

Inhoud

De kandidaten mogen voor het schriftelijk en het mondeling examen een vertaalwoordenboek gebruiken. Dat woordenboek is opgelegd.

Woordenboek

ROBERT & van DALE

Dictionnaire français-néerlandais et néerlandais-français

Troisième edition

ISBN 2-85036-480-0

(ou une version plus récente du même ouvrage)

van DALE

Middelgroot woordenboek Frans-Nederlands,

ISBN 9789066482852

Middelgroot woordenboek Nederlands-Frans,

ISBN 9789066482845


2e sessie 2017

1e sessie 2018

2e sessie 2018

Uiterste inschrijvingsdatum

01 Jul 17

23 Feb 18

01 Jul 18

Examen (schriftelijk)

25 Sep 17

28 Mar 18

24 Sep 18

Examen (mondeling)

> 27 Sep 17

> 16 Apr 18

> 26 Sep 18

OF

Inschrijvingsformulier