Home

Koninklijke Militaire School

.be

Home  CLNG

Centrum voor taalonderwijs

Website KMS

© Copyright  2010 - 2012 (KMS/ERM/RMA)

Sitemap |  Disclaimer

SLP (Standardised Language Profile)

» Quick Reference Test (QRT)

» Standardised Language Profile (SLP)-testen

» Beschrijving en uitvoering van de INUIT

» Aanvragen voor het afleggen van een SLP-test

» Resultaten en attesten

» Beschrijving en uitvoering van de RESIT na remedial teaching (SLP3)

» Planning

» Te verwerven vaardigheden, verantwoordelijkheden en niveaubewaking

» Nuttige informatie

Quick Reference Test (QRT)

De QRT gaat een SLP-test vooraf.

De QRT is vooral een nuttige indicatie voor de testcentra om een advies uit te brengen over het instapniveau van de kandida(a)t(e). Het QRT- resultaat kan nooit aanleiding geven tot het aanspraak maken op een STANAG 6001 SLP-niveau.

Alleen KSOO-BDLC/CaSa organiseert QRT’s.


Top

Standardised Language Profile (SLP)-testen

Een SLP-test is een gestandaardiseerd taalprofiel volgens STANAG 6001.

Deze test dient om een gewenst niveau te controleren en niet om het hoogste niveau van de kandidaat te bepalen.

De bepaling van dat niveau gebeurt op een aantoonbare need-to-have basis, zoals bv. het door HR aan de jobomschrijving (JD) gekoppelde SLP-profiel.


Een SLP-test toetst de Engelse taalvaardigheid die een kandida(a)t(e) bezit op vier verschillende vaardigheden, respectievelijk:

Top

Listening

Speaking

Reading

Writing

(luisteren)

(spreken)

(lezen)

(schrijven)

Een code tussen 0 en 5 door STANAG 6001 omschreven, geeft een totaalbeeld van het Engels gesplitst in vier vaardigheden en voorafgegaan door de letters SLP, vb. SLP 3 3 3 3.  


Volgende testen worden aangeboden:

SLP1-test

SLP2-test

SLP3-test

SLP4-test

SLP-test IVS

(JL9110)

(JL9111)

(JL9112)

(JL9113)

(JL9114)

Level 1

Level 2

Level 3

Level 4

(SLP 3 2 3 2)

Survival

Functional

Professional

Expert


KSOO-BDLC/CaSa

KSOO-BDLC/CaSa

KMS-CLNG/CaRe

KMS-CLNG/CaRe

KMS-CLNG/CaRe

Beschrijving en uitvoering van de INUIT

De kandida(a)t(e) die in één vaardigheid mislukt, komt in aanmerking voor een INUIT (Individual Unit Testing).


Het CLNG kan, afhankelijk van het behaalde resultaat, de kandida(a)t(e) adviseren om eerst een INUIT op het onderliggende niveau af te leggen, om er zeker van te zijn dat hij/zij over de nodige vaardigheden beschikt om te kunnen slagen.


De kandida(a)t(e) kan stoppen na dit eerste deeltraject met een gemengd, maar volwaardig profiel, vb. 2211 of 3223, enz., als dat voor hem/haar voldoet of wanneer het CLNG een negatief advies voor verdere deelname geeft.


Enkel een volledig profiel (SLP-1111, -2222, -3333) geeft toegang tot het volgende niveau.


Top

Beschrijving en uitvoering van de RESIT na remedial teaching (SLP3)

De kandida(a)t(e) die op de SLP3-test in verschillende vaardigheden mislukt, komt in aanmerking voor deelname aan een RESIT na remedial teaching.


Zowel een door CLNG begeleid modulair remediërend programma (blended learning) als persoonlijk initiatief extra muros kan dienen als aanloop naar een geslaagde RESIT.


Het CLNG kan, afhankelijk van het behaalde resultaat, de kandida(a)t(e) adviseren om eerst een SLP2-test af te leggen om er zeker van te zijn dat hij over de nodige vaardigheden beschikt om te kunnen slagen voor het niveau 3.

Als de kandida(a)t(e) een SLP2-profiel behaalt, zal hij/zij individueel geremedieerd worden op niveau 3, en na gunstig advies deelnemen aan een RESIT van het initiële niveau (SLP3).


Het is best mogelijk dat de kandida(a)t(e) niet aan alle onderdelen van de RESIT deelneemt. De kandida(a)t(e) kan stoppen indien hij/zij na de test op het onderliggende niveau, over een gemengd maar volwaardig profiel beschikt, vb. 3223 en dit voor hem/haar voldoet of indien het CLNG een negatief advies voor verdere deelname geeft.


Top

Aanvragen voor het afleggen van een SLP-test

Maak gebruik van het volgende formulier .

De kandida(a)t(e) die op de SLP3-test in één of meerdere vaardigheden mislukte en in aanmerking komt voor INUIT of RESIT, kan zijn aanvraag rechtstreeks aan de KMS-CLNG/CaRe richten (contact).

Top

Resultaten en attesten

Het CLNG voert de resultaten in Symphony in en reikt aan de geslaagde kandidaten, na de eindtest een certificaat en een nota met puntenbijlage uit in drie exemplaren waarvan 1 ex. voor de kandida(a)t(e), 1 ex. voor de ASE (dossier kandida(a)t(e)) en 1 ex. voor MEGADOC, via het ASE van de kandida(a)t(e).

De kandidaten die niet slagen, ontvangen enkel de nota met de puntenbijlage, zonder certificaat. De documenten van de kandida(a)t(e) worden naar hun eenheid gezonden.

Top

Planning

Top

Te verwerven vaardigheden, verantwoordelijkheden en niveaubewaking


Alle inhoudelijke en conceptuele vragen en veranderingen m.b.t. alle niveaus dienen gericht aan en goedgekeurd te worden door het Competentiecentrum (CC) Talen, zijnde de directeur van het CLNG, Directie Academisch Onderwijs in de KMS.

Top

Meer informatie over SLP is te verkrijgen bij KMS-CLNG/CaRe

Contact

SLP3-test Engels (JL9112)

(vier kandidaten per dag)


Voorbereiding SLP-test


Listening Comprehension (duur : 40 minuten)

Top

- Online oefeningen (met verbetering en score)

- Uw luistervermogen activeren door bv. films zonder ondertitels of met Engelse ondertitels te bekijken, BBC-programma’s te beluisteren etc.

- Listening kan je natuurlijk enkel activeren door actief te luisteren, internet, radio (BBC World) etc. : voorbeeld

- Zeer interessante voorbereiding op de luistertest, diverse methodiek

Speaking (duur : 15-20 minuten) - Oral Proficieny Interview (OPI)

- Topical items : over de nodige achtergrond beschikken om beelden en foto’s te beschrijven, te commentariëren.

- Het volgen van de actualiteit en op de hoogte zijn van nieuwsitems en achtergronden is raadzaam.

Reading Comprehension (duur : 75 minuten)

- Moeilijke artikels en stukken inhoudelijk-begrijpend lezen – BBC, Time, etc. (voor oefeningen: google Reading Comprehension exercises).

- Voorbeeld 1 (iets te eenvoudig, wel met online verbetering)

- Voorbeeld 2

- vooral veel lezen, proberen de volledige samenhang te ontdekken, woordenschat etc.

Writing (duur : 90 minuten)

- Beoordeling schrijfopdracht

- bij een SLP2-test eerder een opstel en bij een SLP3-test eerder een verhandeling / artikel / essay met hypothetische inslag,

- Writing Assessment-SLP3

- Dit document dient om u een inzicht te geven in het belang van de verschillende onderdelen en vooral  de toepassing ervan door u aan te tonen bij het schrijven van de verhandeling.

Onze SLP-testen zijn eerder proficiency testing (d.w.z. het testen van vaardigheid-bekwaamheid-kunnen – vandaar het ‘activeren’ van de taal ter voorbereiding in tegenstelling tot achievement testing (d.w.z. kennis-vorderingstest).

Vandaar dient de grammatica gekend te zijn, niet als doel op zich, maar toepasselijk om de verschillende taken (OPI en Writing) te kunnen uitvoeren op niveau SLP3 : zie grammar of deze link.


Grammatica: zie ZIP file en http://www.britishcouncil.org/


Nuttige informatie


Aankomst: de testen vangen stipt om 0900 uur aan.

Na de selectie van de datum door de kandidaat volgt er geen verdere oproep of convocatie meer!

Kledij: administratieve werkkledij (tenue nr. 3).


Plaats: KMS, blok H – 3de verdiep, lokaal 30.30.

Ligging KMS

Het is bijzonder moeilijk om uw wagen in de buurt of in de School te parkeren. We raden u aan om de School te vervoegen via het openbaar vervoer.

Voor verdere vragen, inlichtingen of tips ter voorbereiding: Contact

Top

» Voorbereiding SLP-test

- Example Writing

- Dit document dient om u een inzicht te geven in onze verbetermethode en het belang van de verschillende onderdelen.