Home

Koninklijke Militaire School

.be

Home  CLNG

Centrum voor taalonderwijs

Website KMS

Copyright  2010 - 2014 (KMS/ERM/RMA)

Sitemap |  Disclaimer

Taalexamens

Kandidaat-beroepsofficieren

Wezenlijke kennis van de tweede landstaal

Grondige kennis van de tweede landstaal

Examen over de grondige kennis van de tweede landstaal voor officieren

Kandidaat-beroepsmajoors en kandidaat-beroepskorvetkapiteins

- kandidaat-beroepsofficieren van de Koninklijke Militaire School

- kandidaat-beroepsofficieren van de bijzondere werving

- hulpofficieren die naar de categorie der beroepsofficieren wensen over te gaan

Kandidaat-aalmoezeniers en kandidaat-morele consulenten

Kandidaat-aanvullingsofficieren

- kandidaat-aanvullingsofficieren van de uitzonderlijke werving

- beroepsonderofficieren, kandidaten voor de sociale promotie naar de categorie der aanvullingsofficieren

- hulpofficieren die naar de categorie der aanvullingsofficieren wensen over te gaan

Kandidaat-majoors en kandidaat-korvetkapiteins van het reservekader

Kandidaat-hoofdaalmoezeniers en kandidaat-Eerstaanwezend morele consulenten

Werkelijke kennis van de tweede landstaal

Examen over de werkelijke kennis van de tweede landstaal voor onderofficieren

Examen over de werkelijke kennis van de tweede landstaal voor vrijwilligers

Elementaire kennis van de tweede landstaal

Examen over de elementaire kennis van de tweede landstaal

- sollicitant die wil toegelaten worden tot een opleidingscyclus voor kandidaat-beroepsofficier

- sollicitant die wil toegelaten worden tot een opleidingscyclus voor kandidaat-officier kapelmeester

- sollicitant die wil toegelaten worden tot een opleidingscyclus voor kandidaat-aanvullingsofficier van de uitzonderlijke werving

Kennis van de eerste landstaal

Examen over de kennis van de eerste landstaal

- sollicitant die wil toegelaten worden tot een opleidingscyclus voor kandidaat-beroepsofficier

- sollicitant die wil toegelaten worden tot een opleidingscyclus voor kandidaat-officier kapelmeester

- sollicitant die wil toegelaten worden tot een opleidingscyclus voor kandidaat-aanvullingsofficier van de uitzonderlijke werving

Reglement over de taalexamens

Specifieke procedure

Contact

Gedetailleerde instructienota 2018

Gedetailleerde instructienota 2017