Home

Koninklijke Militaire School

.be

Home  CLNG

Centrum voor taalonderwijs

Website KMS

U bent hier :

© Copyright  2010 - 2014 (KMS/ERM/RMA)

Sitemap |  Disclaimer

Examen over de wezenlijke kennis van de tweede taal voor de benoeming tot onderluitenant van het beroepskader (vaandrig-ter-zee 2de klas), aalmoezeniers en morele consulenten, of voor de toelating tot het aanvullingskader.
Examen

Tijdschema

De kandidaat moet bewijzen dat hij, op zijn niveau, over de volgende vaardigheden beschikt:


(1) luisteren / spreken


Verstaat de essentie van de inhoud wanneer duidelijke standaardtaal wordt gebruikt en als het gaat om algemene onderwerpen. Kan op duidelijke wijze maar met beperkte middelen mondeling verslag uitbrengen en een eigen standpunt verwoorden over onderwerpen waar hij mee vertrouwd is;


(2) lezen


Verstaat de inhoud van teksten die opgesteld zijn in courante standaardtaal en handelen over algemene onderwerpen of over onderwerpen waar hij mee vertrouwd is;


(3) schrijven


Kan op duidelijke wijze maar met beperkte middelen schriftelijk verslag uitbrengen en een eigen standpunt verwoorden over onderwerpen waar hij mee vertrouwd is.

Competenties

Benoeming tot onderluitenant (vaandrig-ter-zee 2de klas) of toelating tot het aanvullingskader


Het examen omvat een opstel in de tweede taal van ± 350 woorden en een mondeling gedeelte.


Tijdens het mondeling gedeelte, waarvoor de kandidaat een deel vooraf moet voorbereiden, komen volgende items aan bod:


(1) antwoorden op een vraag  binnen zijn kennisgebied indien het een kandidaat-officier geneesheer, apotheker, tandarts, dierenarts of kapelmeester betreft of op een vraag die betrekking heeft op de militaire kennis die de kandidaat tijdens zijn vorming heeft opgedaan, indien het een andere kandidaat-officier betreft;


(2) een theorieles of een uiteenzetting geven in verband met een onderwerp binnen zijn kennisgebied indien het een kandidaat-officier geneesheer, apotheker, tandarts, dierenarts of kapelmeester betreft of een theorieles geven over een militair onderwerp dat voorkomt binnen zijn vormingsprogramma, indien het een andere kandidaat-officier betreft. Dit gedeelte komt overeen met « un règlement ». De kandidaat dient hiervoor 8 onderwerpen voor te bereiden die opgelegd zijn en doorgegeven worden door het CLNG.


(3) over een opgegeven onderwerp een toespraak houden. Dit gedeelte komt overeen met « une allocution ». Ook hiervoor dient de kandidaat 8 opgelegde onderwerpen vooraf voor te bereiden.


(4) een samenvatting geven van een korte tekst (A4) uit de pers die door de kandidaat gekozen wordt bij het begin van zijn voorbereidingstijd en waarover hij vragen dient te beantwoorden, die hem gesteld worden tijdens het examen.


Voor het mondeling examen beschikt de kandidaat over één uur voorbereidingstijd om de nieuwe tekst voor te bereiden en twee reeds voorbereide teksten op te frissen (waarvan de fiches op het moment van het examen getrokken worden). Voor elk deel mag de kandidaat een geheugensteuntje gebruiken tijdens het examen onder de vorm van een half A4 blad. De tekst mag echter niet voorgelezen worden tijdens het examen.

Om kennis te nemen van de opgelegde onderwerpen voor de delen (2) en (3) kunt u hiervoor een code vragen aan het secretariaat CLNG, die u in staat stelt Doc te downloaden van de cursussen waarin de onderwerpen voorkomen (zie einde pagina).


Inhoud

De kandidaten mogen voor het schriftelijk en het mondeling examen een vertaalwoordenboek gebruiken. Dat woordenboek is opgelegd.

Woordenboek

ROBERT & van DALE

Dictionnaire français-néerlandais et néerlandais-français

Troisième edition

ISBN 2-85036-480-0

(ou une version plus récente du même ouvrage)

van DALE

Middelgroot woordenboek Frans-Nederlands,

ISBN 9789066482852

Middelgroot woordenboek Nederlands-Frans,

ISBN 9789066482845

Benoeming tot aalmoezenier

of morele consulent


Het examen omvat een mondeling gedeelte en een opstel in de tweede taal van ± 350 woorden over een opgelegd onderwerp hetzij met een religieuze inslag (aalmoezenier), hetzij van algemeen morele of filosofische aard (morele consulent).


Tijdens het mondeling gedeelte moet de kandidaat:


(1) een vraag beantwoorden betreffende hetzij de militaire aalmoezeniersdienst (aalmoezenier), hetzij de morele lekenbijstand (morele consulent),
(2) een theorieles geven of een causerie houden over een onderwerp dat betrekking heeft op hetzij de militaire aalmoezeniersdienst (aalmoezenier), hetzij de morele lekenbijstand (morele consulent),(3) een toespraak houden over een opgegeven onderwerp, hetzij in verband met de militaire aalmoezeniersdienst (aalmoezenier), hetzij in verband met de morele lekenbijstand (morele consulent).
Voor het mondeling examen beschikt de kandidaat over één uur voorbereidingstijd.


2e sessie 2017

3e sessie 2017

1e sessie 2018

2e sessie 2018

3e sessie 2018Uiterste inschrijvingsdatum

01 Jul 17

06 Nov 17

23 Feb 18

01 Jul 18

09 Nov 18Examen (schriftelijk)

25 Sep 17

14 Dec 17

28 Mar 18

24 Sep 18

19 Dec 18Examen (mondeling)

> 27 Sep 17

> 08 Jan 18

> 16 Apr 18

> 26 Sep 18

> 07 Jan 19OF

Cursus

Bachelor cursussen van de Koninklijke Militaire School

Cursus ter voorbereiding van het taalexamen over de wezenlijke kennis van de tweede taal voor de benoeming tot onderluitenant van het beroepskader (vaandrig-ter-zee 2de klas) of voor de toelating tot het aanvullingskader.