Home

Koninklijke Militaire School

.be

Home  CLNG

Centrum voor taalonderwijs

Website KMS

U bent hier :

© Copyright  2010 - 2014 (KMS/ERM/RMA)

Sitemap |  Disclaimer

Examen over de wezenlijke kennis van de tweede taal voor kandidaat-majoors en kandidaat-korvetkapiteins, hoofdaalmoezeniers en eerstaanwezend morele consulenten.
Examen

Tijdschema

Cursus

Cursus ter voorbereiding van het examen over de wezenlijke kennis van de tweede taal voor kandidaat-majoors en kandidaat-korvetkapiteins van het beroepskader.

De kandidaat moet bewijzen dat hij, op zijn niveau, over de volgende vaardigheden beschikt:


(1) luisteren / spreken


Verstaat de inhoud van een mondelinge uiteenzetting over een breed gamma onderwerpen wanneer standaardtaal wordt gebruikt. Kan over een breed gamma onderwerpen op duidelijke wijze een eigen standpunt verwoorden. Kan over algemene onderwerpen met een eerstetaalgebruiker een gesprek voeren zonder dat zijn uitdrukkingsvermogen ervaren wordt als een belemmering van de communicatie;


(2) lezen


Verstaat de inhoud van vrij complexe teksten die handelen over concrete of abstracte onderwerpen en opgesteld zijn in standaardtaal alsook van technische documenten die handelen over onderwerpen waar hij mee vertrouwd is;


(3) schrijven


Kan aantekeningen maken terwijl iemand spreekt. Kan een voorgelezen tekst over een algemeen onderwerp of een onderwerp waar hij mee vertrouwd is op duidelijke wijze schriftelijk samenvatten. Kan op basis van een bron in de eerste taal een duidelijke tekst schrijven over een algemeen onderwerp of een onderwerp waar hij mee vertrouwd is.

Competenties

Dit examen omvat :Inhoud

De kandidaten mogen voor het schriftelijk en het mondeling examen een vertaalwoordenboek gebruiken. Dat woordenboek is opgelegd.

Woordenboek

ROBERT & van DALE

Dictionnaire français-néerlandais et néerlandais-français

Troisième edition

ISBN 2-85036-480-0

(ou une version plus récente du même ouvrage)

van DALE

Middelgroot woordenboek Frans-Nederlands,

ISBN 9789066482852

Middelgroot woordenboek Nederlands-Frans,

ISBN 9789066482845

Cursus ter voorbereiding van het examen over de wezenlijke kennis van de tweede taal voor kandidaat-majoors of kandidaat-korvetkapiteins van het reservekader.

Kandidaat-majoors en kandidaat-korvetkapiteins van het beroepskader


(1) een schriftelijk gedeelte waarbij een tekst van ± 600 woorden in de tweede taal wordt voorgelezen aan de kandidaat, die er in die taal een samenvatting van opstelt. De tekst wordt éénmaal voorgelezen gedurende ongeveer 10 minuten. De kandidaten mogen aantekeningen maken tijdens de lezing. De samenvatting moet een lengte hebben van ± 200 woorden;


(2) een schriftelijk gedeelte waarbij de kandidaat een in de eerste taal opgestelde tekst van ± 600 woorden in de tweede taal moet samenvatten. De tekst handelt over een politiekmilitair onderwerp en wordt aan de kandidaat overhandigd. De samenvatting moet een lengte hebben van ± 200 woorden;


(3) een mondeling gedeelte, bestaande uit een samenvatting en commentaar, in de tweede taal, van een in die taal opgestelde tekst die door de kandidaat gekozen wordt bij het begin van zijn voorbereidingstijd en waaruit de kandidaat eerst een stuk voorleest. De taalkennis van de kandidaat wordt nader vastgesteld door de uiteenzetting waaruit het mondeling gedeelte bestaat, als vertrekpunt te doen dienen voor een gesprek tussen de kandidaat en de examencommissie.


Voor het mondeling examen beschikt de kandidaat over één uur voorbereidingstijd.


Kandidaat-hoofdaalmoezenier en kandidaat eerstaanwezend morele consulent


(1) Zie (1) hierboven.


(2) Zie (2) hierboven waarbij de tekst handelt over de militaire aalmoezeniersdienst (kandidaat hoofdaalmoezenier), of de morele lekenbijstand  (kandidaat eerstaanwezend moreel consulenten) .


(3) een mondeling gedeelte bestaande uit een samenvatting en een commentaar, in de tweede taal, van een in die taal opgestelde tekst uit een tijdschrift of uit een werk in verband met hetzij de militaire aalmoezeniersdienst (aalmoezenier), hetzij de morele lekenbijstand (morele consulent).


Voor het mondeling examen beschikt de kandidaat over één uur voorbereidingstijd.


Kandidaat-majoors en kandidaat-korvetkapiteins van het reservekader


(1) een schriftelijk gedeelte waarbij een tekst van ± 600 woorden in de tweede taal wordt voorgelezen aan de kandidaat, die er in de eerste taal een samenvatting van opstelt. De tekst wordt éénmaal voorgelezen gedurende ongeveer 10 minuten. De kandidaten mogen aantekeningen maken tijdens de lezing. De samenvatting moet een lengte hebben van ± 200 woorden;


(2) een schriftelijk gedeelte waarbij de kandidaat een in de tweede taal opgestelde tekst van ± 600 woorden in de tweede taal moet samenvatten. De tekst handelt over een politiekmilitair onderwerp en wordt aan de kandidaat overhandigd. De samenvatting moet een lengte hebben van ± 200 woorden;


(3) een mondeling gedeelte waarbij de kandidaat:


(a) luidop een uittreksel voorleest uit de tekst die hij schriftelijk in de tweede taal heeft samengevat,

(b) vervolgens één of meer uittreksels uit die tekst in de eerste taal vertaalt,

(c) met de examencommissie een gesprek voert, waarvoor de hierboven aangehaalde tekst als uitgangspunt dient.


Voor het mondeling gedeelte beschikken de kandidaten niet over voorbereidingstijd.

OF


2e sessie 2017

3e sessie 2017

1e sessie 2018

2e sessie 2018

3e sessie 2018

Uiterste inschrijvingsdatum

01 Jul 17

06 Nov 17

23 Feb 18

01 Jul 18

09 Nov 18

Examen (schriftelijk)

26 Sep 17

15 Dec 17

29 Mar 18

25 Sep 18

20 Dec 18

Examen (mondeling)

> 27 Sep 17

> 08 Jan 18

> 16 Apr 18

> 26 Sep 18

> 07 Jan 19