Home

Koninklijke Militaire School

.be

Home  CLNG

Centrum voor taalonderwijs

Website KMS

© Copyright  2010 - 2014 (KMS/ERM/RMA)

Sitemap |  Disclaimer

Examen over de grondige kennis van de tweede landstaal Frans voor Nederlandstalige officieren.

Inschrijvingsformulier

Contact

Naam

Voornaam

Graad of titel

Stamnummer

Taal

N

Component

Eenheid

SDS

Stad

Burgeradres

Telefoon (werk)

GSM

E-mail

Examen

Vl

v/h Vlw

SBH

MAB

Med

IMM

Pha

Bevestig E-mail

Sessienummer

Documentatie die als basis dient voor uw uiteenzetting:

Gelieve een elektronische .pdf versie van uw documentatie ter goedkeuring door te sturen naar deze persoon.

Vul één van de sessienummers in die hiernaast staan vermeld.

Enkel voor kandidaten van het reservekader.

Opmerking

Mogelijke sessies