Home

Koninklijke Militaire School

.be

Home  CLNG

Centrum voor taalonderwijs

Website KMS

U bent hier :

© Copyright  2010 - 2014 (KMS/ERM/RMA)

Sitemap |  Disclaimer

Examen over de grondige kennis van de tweede landstaal voor officieren.Examen

Tijdschema

Cursus

Cursus ter voorbereiding van het examen over de grondige kennis van de tweede taal.

De kandidaat moet bewijzen dat hij, op zijn niveau, over de volgende vaardigheden beschikt:


(1) luisteren / spreken


Verstaat moeiteloos bijna alles wat hij hoort in de standaardtaal. Kan zich mondeling vlot, spontaan en correct uitdrukken. Beschikt over een ruime woordenschat die het hem mogelijk maakt over zeer gevarieerde onderwerpen een uiteenzetting te houden of

een gesprek te voeren en hierbij de nodige nuances aan te brengen. Kan kritische vragen met relevante en duidelijk geformuleerde argumenten beantwoorden;


(2) lezen


Verstaat complexe documenten over zeer gevarieerde onderwerpen die opgesteld zijn in de standaardtaal;


(3) schrijven


Beschikt over een ruime woordenschat die het hem mogelijk maakt over zeer gevarieerde onderwerpen en op basis van allerlei bronnen een correcte, duidelijke informatieve tekst op te stellen en hierbij de nodige nuances aan te brengen. Kan schriftelijk op vlotte en correcte wijze een eigen standpunt uiteenzetten en met relevante en duidelijk geformuleerde argumenten staven.

Competenties

Het examen omvat drie schriftelijke gedeelten en twee mondelinge gedeelten:


(1) de ontleding van een tekst uit een boek van een hedendaags schrijver voorkomend op het leerplan van het laatste jaar van het algemeen secundair onderwijs in de athenea van het betrokken taalstelsel. De ontleding, die in de tweede taal opgesteld wordt,

moet een lengte hebben van ± 540 woorden,


(2) de samenvatting in de tweede taal van een in die taal opgestelde tekst (± 1000 woorden) die aan de kandidaten voorgelezen wordt. De tekst handelt over een onderwerp van algemene aard. De tekst wordt éénmaal voorgelezen. De kandidaten mogen aantekeningen maken tijdens de lezing. De samenvatting moet een lengte hebben van ± 270 woorden,


(3) de vertaling van een in de eerste taal opgestelde tekst, die handelt over een onderwerp van algemene aard. De tekst is ongeveer 20 getypte regels lang en wordt aan iedere kandidaat overhandigd,


(4) een uiteenzetting in de tweede taal over een bepaald onderwerp, met inachtneming van de specialisatie van de kandidaat. Het onderwerp van de uiteenzetting wordt uit de documentatie gehaald die de kandidaat voorlegt. Deze documentatie moet bestaan uit een werk van minimum vijftig bladzijden (reglementen, onderrichtingen, cursussen, enz.) met ten hoogste "Beperkte Verspreiding" als

veiligheidsclassificatie,


(5) een gesprek, eerst in verband met de door de kandidaat gegeven uiteenzetting en vervolgens in verband met een tekst die de kandidaat luidop gelezen zal hebben. Deze tekst behelst een onderwerp van algemene aard of een defensieprobleem.


Voor het mondeling examen beschikt de kandidaat over één uur voorbereidingstijd.

Inhoud

De kandidaten mogen voor het schriftelijk en het mondeling examen een verklarend woordenboek gebruiken. Dat woordenboek is opgelegd.

Woordenboek

Voor de Nederlandstaligen:


Le nouveau Petit Robert

Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française

Dictionnaires Le Robert – Paris

ISBN 2-84902-066-4

(of een recentere uitgave van dat woordenboek)

Voor de Franstaligen:


Koenen Woordenboek Nederlands

30ste druk onder eindredactie van W.Th. de Boer

1999 - Koenen Woordenboeken – Utrecht / Antwerpen

ISBN 90-6648-618-X

(of een recentere uitgave van dat woordenboek)

Of van DALE Handwoordenboek Nederlands

PLUS

Woordenlijst Nederlandse Taal, editie 2005


3e sessie 2017

1e sessie 2018

3e sessie 2018

Uiterste inschrijvingsdatum

06 Nov 17

23 Feb 18

09 Nov 18

Examen (schriftelijk)

13 en 14 Dec 17

27 en 28 Mar 18

18 en 19 Dec 18

Examen (mondeling)

> 08 Jan 18

> 16 Apr 18

> 07 Jan 19

Inschrijvingsformulier