Home

Koninklijke Militaire School

.be

Home  CLNG

Centrum voor taalonderwijs

Website KMS

Copyright  2010 - 2014 (KMS/ERM/RMA)

Sitemap |  Disclaimer

Taalcursussen

Cursussen Bachelor & Master aan de Koninklijke Militaire School.


Cursus wezenlijke kennis voor kandidaat-officieren.

Cursus voor kandidaat-hoofdofficieren van het beroepskader en voor kandidaat-beroepsofficieren van de laterale werving.


Cursus voor kandidaat-hoofdofficieren van het reservekader.

Cursus ter voorbereiding van het examen over de grondige kennis van de tweede taal.

De kandidaten moeten begrijpen dat het Centrum voor taalonderwijs ze niet in enkele weken voor een examen kan voorbereiden. Met een ernstige persoonlijke voorbereiding moet verscheidene maanden voor de aanvang van een cursus begonnen worden.


Gedetailleerde instructienota (2017)

Gedetailleerde instructienota (2018)

De aangewezen voorbereiding is de schriftelijke cursus die wij voor elke categorie aanbieden (informatie beschikbaar in de gedetailleerde instructienota’s)