Home

Koninklijke Militaire School

.be

Home  CLNG

Centrum voor taalonderwijs

Website KMS

U bent hier :

© Copyright  2010 - 2014 (KMS/ERM/RMA)

Sitemap |  Disclaimer

Cursus wezenlijke kennis voor kandidaat-officieren.

Cursustitel

Tijdschema

Boeken

Nederlandstalige kandidaten

Franstalige kandidaten

CL 001-15

Cours par correspondance pour les candidats au grade de souslieutenant (Matrice).

CL 001-20

Voorbereiding op de examens over de wezenlijke kennis van het Nederlands 2LT voor kandidaat-officieren en aalmoezeniers tweede klasse.

CL 001-29

Préparation aux épreuves de connaissance effective du français 2LN pour candidats officiers et aumôniers de deuxième classe.

CL 001-21

Schriftelijke cursus voor kandidaat-onderluitenants (Modelformulier).

CL 201/701-12

Grammaire.

CL 101/601-21

Goed begonnen.

CL 201/701-16

Laboratoires.De lijst met de vragen voor het militair gedeelte van het mondeling examen staat in de CL 001-29 (NL kandidaten) of in de CL 001-20 (FR kandidaten). Voor speciale gevallen (muzikanten e.d.) moeten de onderwerpen worden afgesproken met het CLNG.

Elke sessie bestaat uit een schriftelijke cursus van tien à twaalf weken en een cursus in het CLNG. Kandidaten die enkel de schriftelijke cursus wensen te volgen, dienen zich voor de uiterste inschrijvingsdatum van een sessie in te schrijven.


Het is noodzakelijk dat de kandidaten de teksten theorie-reglement en toespraken voorbereiden voor de cursus in het CLNG begint. De lijst met de te leren stof staat in de CL 001-29 voor de Nederlandstaligen en in de CL 001-20 voor de Franstaligen.

Examen

Examen over de wezenlijke kennis van de tweede taal voor de benoeming tot onderluitenant van het beroepskader (vaandrig-ter-zee 2de klas) of voor de toelating tot het aanvullingskader.


Eerste sessie 2018

(Slt I    Olt I)

Tweede sessie 2018

(Slt II    Olt II)

Doelgroep

Deze cursus is bij voorrang bedoeld voor hulpofficieren die wensen over te gaan naar de categorie van beroepsofficieren van het niveau A of het niveau B, en de beroepsonderofficieren van het niveau C of B die deelnemen aan de sociale promotie naar beroepsofficier van het niveau B.

Deze cursus is bij voorrang bedoeld voor kandidaat-beroepsofficieren van de SDIV van de KMS en kandidaat-officieren EVMI.

Uiterste Inschrijvingsdatum

(Inschrijvingsformulier)


17 Nov 17

27 Apr 18

Test

(opstel van 30 regels zonder woordenboek)

01 Dec 17

(14.00 - 16.00 Hr)

25 Mei 18

(14.00 - 16.00 Hr)


Cursus

08 - 26 Jan 18

(09.00 - 12.30 Hr)

PM oefeningen thuis

02 - 20 Jul 18

(09.00 - 12.30 Hr)

PM oefeningen thuis