Home

Koninklijke Militaire School

.be

Home  CLNG

Centrum voor taalonderwijs

Website KMS

U bent hier :

© Copyright  2010 - 2014 (KMS/ERM/RMA)

Sitemap |  Disclaimer

Cursus voor kandidaat-hoofdofficieren van het beroepskader en voor kandidaat-beroepsofficieren van de laterale werving.

Cursustitel

- kandidaat-beroepsmajoors;

- kandidaat-beroepskorvetkapiteins;

- kandidaat-hoofdaalmoezeniers;

- kandidaat-eerstaanwezend morele consulenten.

- kandidaat-beroepsofficieren van de laterale werving

Deelnemers

Tijdschema

Een derde van de kandidaten wordt toegelaten tot iedere fase B en C, volgens de volgorde van de inschrijvingen.


Als er te veel kandidaten zijn, dan worden die door het CLNG in een andere fase B en C ingedeeld.


Kandidaten die zich niet hebben aangemeld voor de voorziene fase B en C worden niet tot een andere fase B of C toegelaten.

Boeken

Nederlandstalige kandidaten

Franstalige kandidaten

CL 001-12

Cours par correspondance pour candidats au grade de major ou CPC de carrière (Matrice).


CL 001-23

Schriftelijke cursus voor kandidaat-majoors of kandidaat-korvetkapiteins (Modelformulier).

CL 001-01

Glossaire Cand Maj.


CL 001-31

Vademecum Nederlands 2LT.

CL 101/601-11

Vade-mecum du français 2LN.

CL 001-32

Oefeningen bij het Vademecum.

CL 101/601-12

Exercices sur le Vade-mecum.CL 201/701-12

Grammaire.CL 001-33

Atouts français.De cursus bestaat uit een schriftelijke cursus van vierentwintig weken (fase A) en twee periodes van drie weken in het CLNG (fase B en C).

Examen

Examen over de wezenlijke kennis van de tweede taal voor kandidaat-majoors en kandidaat-korvetkapiteins, hoofdaalmoezeniers en eerstaanwezend morele consulenten.

Uiterste inschrijvingsdatum voor de fases A, B en C

05 Jan 18    (Inschrijvingsformulier)


Cursussen CLNG

(09.00 - 12.30 Hr) ; PM oefeningen thuis


Fase B1 : 29 Jan - 09 Feb 18 & 19 -  23 Feb 18

Fase B2 : 26 Feb -16 Mar 18

Fase B3 : 19  - 30 Mar 18 & 09 - 13 Apr 18


Fase C1 : 03 - 21 Sep 18

Fase C2 : 24 Sep - 12 Okt 18

Fase C3 : 15 - 26 Okt 18 / 05-09 Nov 18

Uiterste inschrijvingsdatum voor de fases A, B en C

06 Jan 17    (Inschrijvingsformulier)


Cursussen CLNG

(09.00 - 12.30 Hr) ; PM oefeningen thuis


Fase B1 : 23 Jan - 10 Feb 17

Fase B2 : 13-24 Feb 17 / 06-10 Mar 17

Fase B3 : 13  - 31 Mar 17


Fase C1 : 04 - 22 Sep 17

Fase C2 : 25 Sep - 13 Okt 17

Fase C3 : 16 - 27 Okt 17 / 06-10 Nov 17